Sopimuspalokunnat 17.6.2020

Sopimuspalokuntatoiminnan kansallinen kehittäminen edennyt toimintaohjelmaluonnokseen

Sopimuspalokuntatoiminnassa on mukana jopa 20000 suomalaista. Kuvassa Hyvinkään VPK harjoituksessa.

Sopimuspalokuntatoiminnassa on mukana jopa 20000 suomalaista. Kuvassa Hyvinkään VPK harjoituksessa.

Sopimuspalokuntatoiminnan kansallisen kehittämisen toimintaohjelman tavoitteena on saada vahvemmat sopimuspalokunnat vahvemmassa pelastustoimessa. Lausunnolle lähetetyssä toimintaohjelmaluonnoksessa halutaan muun muassa selkiyttää työnantajavelvoitteita ja kehittää sopimushenkilöstön osaamista. Myös sopimuspalokuntatoiminnan tilannekuvaa halutaan parantaa.

Toimintaohjelma linjaa sopimuspalokuntatoiminnan kansalliset kehittämistarpeet ja sillä vastataan hallitusohjelman ja kansallisten strategioiden tavoitteisiin. Tavoitteena on, että sopimuspalokunnat ovat elinvoimaisia vielä kymmenien vuosien päästäkin.

Luonnos on valmisteltu sisäministeriön johtamassa sopimuspalokuntien kansallisessa yhteistoimintaryhmässä. Yhteistoimintaryhmässä ovat edustettuina aluehallintovirastot, Pelastusopisto, pelastuslaitokset, Suomen Pelastusalan keskusjärjestö, Suomen palopäällystöliitto, Finlands Svanska Brand- och Räddningsförbund ja Suomen sopimuspalokuntien liitto.

Lausunnot toimintaohjelmasta pyydetään toimittamaan sisäministeriöön sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@intermin.fi 31.7.2020 mennessä.

Tästä pääset tutustumaan toimintaohjelmaluonnokseen.