Sopimuspalokunnat 16.11.2020

Sopimuspalokuntien tulevaisuutta luodataan kyselylle – osallistu ja vaikuta!

Sopimuspalokuntatoiminnassa on mukana jopa 20000 suomalaista. Kuvassa Hyvinkään VPK harjoituksessa.

Sopimuspalokuntatoiminnassa on mukana jopa 20000 suomalaista. Kuvassa Hyvinkään VPK harjoituksessa.

Miltä sopimuspalokuntien tulevaisuus näyttäytyy tällä hetkellä ja millaiset tekijät vaikuttavat siihen, millaiseksi tulevaisuuden sopimuspalokuntatoiminta muotoutuu?

Sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli osana Suomen pelastustoimea. Sopimushenkilöstö osallistuu noin joka toiseen pelastustoimen vuosittaisista hälytystehtävistä eli noin 50 000-60 000 tehtävälle vuodessa. Sopimuspalokunnat muodostavat pelastustoimen ensilähdön ja hoitavat tehtävät pääasiassa yksin alueilla, joiden laajuus kattaa noin 90 prosenttia maamme pinta-alasta.

Suomen Palopäällystöliitto toteuttaa yhteistyössä aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa sopimuspalokuntien tulevaisuutta tarkastelevan tutkimuksen Tavoitteena on selvittää sopimuspalokuntien nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä vuoteen 2035 saakka sekä tuottaa lisätietoa pelastustoimea koskevaan päätöksentekoon ja lainsäädäntötyöhön.

Voit osallistua kyselyyn tästä.

Lähde: Suomen Palopäällystöliitto
Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää