Pelastustoimi 20.11.2016

”Turvallinen Suomi ei toteudu tinkimällä toteuttajista”

”Kysymystä on väkisinkin tarkasteltava jo tehtyjen linjausten mukaisesti. Näkymät eivät ole kovin hyvät. Ennen pienet ja tehokkaat pelastuslaitokset ovat muuttuneet ikääntyvien palomiesten myötä tahtomattaan tehottomiksi”, totesi kuusi vuotta sitten kansanedustajana toiminut, paloesimies Jari Larikka.

pelastusala_v2025_vignetti”Työterveyshuolto arvioi palomiesten työkykyä kuten kuuluukin, mutta myös rajoittaa palomiesten täysipainoista työskentelyä, jolloin miesvahvuus ei anna todellista kuvaa toimintavalmiudesta ja pelastuskyvystä.”

”Sisäasiainministeriön kokeilu, jossa vakinaisen palokunnan toimia olisi siirretty vapaaehtoisille palokunnille, on epäonnistunut. Vapaaehtoisen palokunnan sammutusmiesten lisärekrytointi on lähes mahdotonta, ja siksi sammutusmiesten ikääntyminen sekä vähyys vaivaavat erityisesti kaupunkien vapaaehtoistoimintaa. Työelämän kiireet eivät yksinkertaisesti salli enää pätevän väen lähtemistä pois työpaikalta yhtäkkiä ja ennalta arvaamatta.”

”Uusi hätäkeskusuudistus on valmisteilla. Nykytekniikka sallisi teoriassa toimimisen yhdestä paikasta, joko Suomesta tai vaikkapa Virosta. Päätöksiä Viroon siirtymisestä ei ole tehty, mutta uusi laitos on jo rakenteilla Narvaan, ja Pärnussa on jo aloitettu tehostettu hätäkeskussanaston suomen kielen opetus. Eduskunnalla on päätäntävalta asiassa.”

”Palokuolemien määrä on nelinkertaistunut viidessätoista vuodessa. Sisäasianministeriön pelastusosaston mukaan se mahtuu ”raamiin” ja on hyväksyttävissä, koska Suomen väestö on Euroopan ikääntyneintä. Uudella, ikääntyvään väestöön kohdistuvalla hankkeella pyritään vaikuttamaan vanhemman väestön selviytymiseen. Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa kaikki 65–85-vuotiaat kansalaiset omavalvontaan palo- ja pelastustilanteita varten.”

”Edellä kirjoitettu on tietysti hieman kärjistettyä, mutta samansuuntaista ajattelua on mielestäni harjoitettu pelastustoimen realiteeteista viime aikoina muutenkin. Suomen tavoite olla Euroopan turvallisin maa 2015 tuskin onnistuu, koska muut Euroopan maat mitoittavat voimavarat uhkien mukaan, eivätkä Suomen tapaan päinvastoin. Toisin sanoen alimitoitetaan uhat, jotta voimavarat riittävät. Suomi on nyt totisen paikan edessä.”

”Mikäli vakinaisen palokunnan voimavarojen alasajoa jatketaan, on edessä karvas tie. Väestön inhimilliset kärsimykset kasvavat säästämisen vuoksi – säästöjen, joita kukaan ei oikeasti halua toteuttaa. Tavoitteeseen Turvallinen Suomi ei päästä tinkimällä sen toteuttajista.”

 

Lue lisää