Pelastustoimi 21.10.2021

Turvallisuus-messuilla otetaan oppia ja hallitaan jatkuvuutta – tutustu tammikuun alussa järjestettävien messujen ohjelmaan

Road Rescue järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa myös vuonna 2019 FinnSec-messujen yhteydessä.

Road Rescue järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa myös vuonna 2019 FinnSec-messujen yhteydessä.

Ensi tammikuussa ensimmäistä kertaa 12.–13.1.2022 Helsingissä järjestettävä palo- ja pelastustoimen ammattitapahtuma Turvallisuus 2022 -messut tarjoaa arvokasta sisältöä pelastustoimen ammattilaisille. Lähes kahden vuoden tapahtumatauko tuo osastoille paljon uutuustuotteita ja vihdoinkin päästään verkostoitumaan. Ammattilaisten tiedot päivitetään ohjelmalavan esityksissä ja Road Rescue -näytöksissä.

Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry:n toimeksiannosta järjestettävien Turvallisuus-messujen osastoilla pääsee tutustumaan uusiin palo- ja pelastustoimen tuotteisiin ja palveluihin. Turvallisuus-messujen ohjelma on rakennettu yhdessä Suomen Palopäällystöliiton, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n ja Pelastuslaitoksen kumppanuusverkoston kanssa. Tapahtuman teemana on Luomme huomisen turvallisuutta. Ohjelma jakautuu kolmeen aihealueeseen, jotka ovat tulevaisuus, työturvallisuus ja jatkuvuus. Ohjelma on julkaistu ja se löytyy tapahtuman verkkosivuilta.

Keikkakeskustelut ja kriiseistä oppiminen

Suomen Palopäällystöliitto tuo avajaispäivänä esille keikkakeskustelun, joka on yksinkertainen ja nopea menetelmä pelastustoimen kehittämiseen. Keikkakokemuksista opitaan tehokkaasti ja oppia hyödynnetään tulevaisuudessa. Malli perustuu USA:n armeijan After Action Review -toimintamalliin. Messujen toisena päivänä Suomen Palopäällystöliiton asiantuntija käy läpi kriiseistä oppimista.

Onnistumisista ja onnettomuuksista oppiminen

Onnistumisista voi myös oppia. PosiPro-ohjelmiston avulla kerätään tietoa onnistumisista. Työyhteisöt voivat oppia ja kehittää toimintaa näin jo ennen kuin vaaratilanteita syntyy. Ohjelmistosta on messuilla kertomassa Eksote Akuuttisairaala.

Onnettomuustutkintakeskus tarkastelee esityksessään, miten onnettomuuksista ammennettavien oppien perusteella voidaan kehittää turvallisuutta. Pelastuslaitosten edustajat tuovat esille palotutkinnan asiantuntijaverkoston merkitystä ja sieltä saatuja oppeja pelastustoiminnan ja työturvallisuuden kehittämiseen.

Vuokratalojen paloturvallisuustekniikat

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö pohtii vuokrataloyhtiöiden paloturvallisuustekniikoiden kustannushyötyjä. Selvityksessä on ollut tuottaako paloturvallisuustekniikkaan investoiminen kustannushyötyjä yhteiskunnalle.

Jatkuvuudenhallinta torstain aamupäivän teemana

Jatkuvuudenhallintaa tuodaan messuilla esille huoltovarmuuden, kuntien, viranomaisten, yhteisen tilannekuvan ja omavalvonnan työkalujen näkökulmasta. Erilaiset näkökulmat jatkuvuudenhallintaan avautuvat aamupäivän kestävässä ohjelmaosuudessa.

Huoltovarmuus tarkoittaa varautumista mahdollisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin sekä jatkuvuudenhallintaa poikkeuksellisissa oloissa. Kuntien on myös pystyttävä hoitamaan kriittiset tehtävät ja turvattava asukkaiden hyvinvointi toimintaympäristössä tapahtuvista häiriöistä huolimatta. Viranomaisyhteistyössä pelastuslaitoksilla on moninaisia tehtäviä, kun yhteiskunnan jatkuvuutta varmistetaan. Yhteinen tilannekuva luo perustan elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin yhteistoiminnalle. Pelastustoimen omavalvontamalli varmistaa palveluiden laadun ja palvelutason vaatimusten täyttymisen.

Pelastustoimen toimintaympäristöanalyysi 

Turvallisuus-messuilla kuullaan pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky -hankkeesta. Miten nykyisellään vastataan toimintaympäristön haasteisiin, riskeihin ja asiakastarpeisiin. Samalla kuvataan pelastustoimen toimintaympäristöanalyysia ja asiakasymmärryksen rakentumista. Muutosilmiöt voivat vaikuttaa myös pelastustoimen suorituskykyyn, kuten kalusto- tai osaamisvaatimuksiin tai henkilöstömitoitukseen. Pelastustoimen toimintaympäristöanalyysista kertoo Sisäministeriön Pelastusosaston erityisasiantuntija.


Road Rescue 2022 on pelastusalan ammattilaisten maksullinen koulutus, joka perustuu käytännön harjoituksiin. Koulutus järjestetään Turvallisuus-messuilla, jossa myös kävijät pääsevät seuraamaan alan ammattilaisten käytännön harjoituksia Road Rescue -näytöksissä. Messualueella on neljä Road Rescue -pistettä sisätiloissa. Harjoituksissa käytetään upouusia, suoraan tehtaalta tulevia autoja. Koulutus tuo esille muun muassa työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja uuden autoteknologian mukanaan tuomia haasteita pelastajille.

Road rescue -näytöksiä tieliikennepelastamisesta päivittäin 

Turvallisuus 2022 -messut järjestetään keskiviikosta torstaihin 12.–13.1.2022 samanaikaisesti FinnSec 2022, Kiinteistö 2022 ja AudioVisual Expo 2022 -messujen kanssa. Messut on avoinna molempina päivinä klo 9-16. Avajaispäivänä 12.1. lisäksi jatkoaika klo 16-19.

Täältä voit tutustua tapahtumaan ja ohjelmaan.

Lähde: Messukeskus Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää