Pelastustoimi 24.10.2017

Työryhmä hakee yhtenäisyyttä palvelutasopäätöksiin

Oikeus velvoitti Tampereen kaupunkia maksamaan palomiehille palkkasaatavia yhteensä yli puoli miljoonaa euroa.

Oikeus velvoitti Tampereen kaupunkia maksamaan palomiehille palkkasaatavia yhteensä yli puoli miljoonaa euroa.

Pelastustoimen palvelutasopäätösten sisältöön ja rakenteeseen haetaan yhtenäistä pohjaa.

”Nykyään pelastuslaitosten palvelutasopäätökset eivät kulje ajallisesti samassa rytmissä, ja ne poikkeavat myös sisällöltään ja rakenteeltaan suuresti toisistaan”, sanoo hankejohtaja Taito Vainio.

Hän toimii puheenjohtajana palvelutasopäätöstyöryhmässä, joka asetettiin 16. lokakuuta. Ryhmän tulee saada työnsä valmiiksi toukokuun 2018 loppuun mennessä.

Palvelutasopäätös on tärkeä työkalu pelastuslaitoksen toiminnan suunnittelussa ja sisäministeriön valtakunnallisen ohjauksen toteuttamisessa. Siinä määritellään, mitä palveluja pelastuslaitos tarjoaa ja miten ne toteutetaan.

Palvelutason pitää vastata alueen paikallisiin tarpeisiin ja uhkiin. Vuoden 2020 alusta pelastuslaitoksen palvelutasosta päättää maakunta, mutta sisäministeriö arvioi ja ohjaa pelastuslaitosten palvelutasopäätösten sisältöä.

”Jatkossa palvelutasopäätökset on tehtävä kaikille pelastuslaitoksille suurin piirtein samaan aikaan, koska rahoitusta koskevat ratkaisut tehdään kaikille maakunnille joka vuosi osana julkisen talouden suunnitelmaa”, Vainio kertoo.

”Yhtäaikaisuus mahdollistaa myös valtioneuvoston tekemien pelastustoimen linjausten ottamisen palvelutasossa huomioon. Yhtenäinen rakenne ohjaa päättämään niistä asioista, joita pelastuslaissa edellytetään. Samalla helpottuu palvelutason arviointi sisäministeriössä.”

Lähde: Sisäministeriö

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää