Valtionhallinto 15.2.2022

Alueelliset kehittämishankkeet valmistuneet – 25 loppuraporttia julki

Pelastustoimen uudistustyötä tuetaan alueellisilla tutkimushankkeilla.

Pelastustoimen uudistustyötä tuetaan alueellisilla tutkimushankkeilla.

Pelastustoimen alueellisen valmistelun yhteistutkimus- ja kehittämishankkeiden 25 loppuraporttia on julkaistu Valtioneuvoston arkistossa Valtossa. Hankkeiden tavoitteena oli edistää hyvinvointialueilla tapahtuvaa pelastustoimen uudistustyötä. Hankkeissa pyrittiin tuottamaan uutta tietoa ja vahvistamaan uusien menettelytapojen sekä sovellusten käyttöönottoa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Niissä tuotetut aineistot vastaavat pelastustoimen valtakunnallisen johtamisjärjestelmän sekä palvelutuotannon ohjaamisen kehittämistarpeisiin.

Hankkeissa kehitetyillä toimintamalleilla parannetaan muun muassa henkilöstön turvallisuutta ja luodaan käytännön ratkaisuja pelastuslaitosten väliselle yhteistyölle. Lisäksi pilotoitiin moniammatillisen yksikön toimintaa harvaan asutuilla alueilla sekä kehitettiin uudentyyppinen erityisresurssi maastopalojen sammuttamiseen. Yksi laaja hankekokonaisuus käsitteli johto- ja tilannekeskuksien kehittämistä.

Koulutusaineistoja tuotettiin muun muassa CBRNE-toimintaan, kansainvälisen avun vastaanottamiseen (Host National Support), miehittämättömään ilma-alustoimintaan (UAS) sekä alusten koneenhoitajille. Lisäksi tuotettiin muun muassa materiaalihallinnan tietojärjestelmää koskeva esiselvitys, aineistoa väestösuojelun tueksi sekä pohja omavalvontaohjelmalle.

Pelastustoimen hallintouudistusta on tuettu alueellisen valmistelun kehittämisrahoituksella, joka kohdennettiin pelastuslaitoksille vuosina 2020 ja 2021 toteutetuilla sisäministeriön hankehauilla.

Hankkeiden teemat perustuvat pelastustoimen uudistamisen tavoitteisiin sekä pelastustoimen uudistushankkeen (2015–2019) työryhmien loppuraporteissa esittämiin kehittämisehdotuksiin. Lisäksi pelastuslaitoksille ja Pelastustoimen kumppanuusverkostolle toteutettiin syyskuussa 2020 kysely, jossa pyydettiin esityksiä hanketeemoiksi. Tutkimus- ja kehittämishankkeet toteutettiin sisäministeriön ja alueellisten pelastuslaitosten yhteistyönä.

Tutustu kehittämishankkeiden loppuraportteihin.

Lähde: Sisäministeriö

Lue lisää