Valtionhallinto 11.8.2022

Budjettipäällikkö ymmärtää pelastajien lisätarpeen: ”Parhaan ymmärryksen mukaan viedään eteenpäin, vaikka muitakin esityksiä on pitkä liuta”

Ensi viikolla neuvotellaan budjetista. Silloin selviää myös se, miten käy pelastajakoulutuksen lisämäärärahatarpeen.

Ensi viikolla neuvotellaan budjetista. Silloin selviää myös se, miten käy pelastajakoulutuksen lisämäärärahatarpeen.

Valtion ensi vuoden budjetista käydään ensi viikolla ministeriökohtaiset keskustelut valtiovarainministeriön kanssa. Sisäministeriö esitteli omat tavoitteensa, jossa pelastajakoulutuksen lisäämiseen halutaan 600000 euron lisämääräraha. Budjettiesityksessään valtiovarainministeriö ei huomioinut lainkaan rahantarvetta pelastajakoulutukseen.

Miksi näin, budjettipäällikkö Mika Niemelä valtiovarainministeriöstä?

”Esitys perustuu valtiovarainministeriön harkintaan. Nämä ovat myös niitä asioita, jotka kuuluvat budjetin jatkokeskusteluihin. Tällaisia puolen miljoonan euron esityksiä on satoja eri sektoriministeriöiltä.”

Otetaanko valtiovarainministeriössä pelastajien lisätarve tosissaan?

”Kyllä otetaan. Kun tulin tähän tehtävään, vierailin yhdessä sisäministeriön edustajien kanssa Helsingin pelastuslaitoksella. Siellä kävi selväksi se, että työntekijöitä tarvitaan ja osaajapula on kriittinen.”

Niemelän mielestä myös sisäministeriö voisi tarkastella, mihin se määrärahojaan käyttää.

”Jos johonkin tarvitaan lisää rahaa, sen ei aina pitäisi olla valtiovarainministeriön esittämän lisärahan varassa, vaan sektoriministeriö voisi tehdä valintoja omien määrärahojensa puitteissa.”

Miten valtionvarainministeriössä suhtaudutaan sisäministeriön esitykseen 600000 euron lisämäärärahasta ensi vuoden budjetissa?

”Sitä arvioidaan osana kokonaisuutta. Vaikka vastaavia esityksiä on pitkä liuta myös muista ministeriöistä, yritämme parhaan ymmärryksemme mukaan viedä tätäkin eteenpäin.”

Kun esityksiä on paljon, on Niemelän mukaan oleellinen riski, että pelastajien koulutukseen haluttava lisämääräraha hukkuu muiden tarpeiden joukkoon.

Hän toivookin, että ministeriöt, tässä tapauksessa sisäministeriö, priorisoisivat esimerkiksi kolme tärkeimmäksi katsomaansa asiaa, joihin rahaa tarvitaan.

”Nyt sellaista ei juurikaan tehdä, vaan neuvotteluissa esitellään valtavia listoja.”

Sisäministeriön budjettitavoitteissa todetaan, että vuoteen 2030 mennessä arvioidaan tarvittavan 1000 pelastajaa enemmän nykyiseen koulutusmäärään verrattuna, jotta turvallisuuden kannalta välttämättömät pelastuspalvelut voidaan taata jatkossakin. Tämä tarkoittaa pelastajakoulutuksen kaksinkertaistamista vuodesta 2024 lähtien vuoteen 2030. Koulutuspaikkojen lisääminen edellyttää henkilöstövoimavaroja suunnitteluun ja opetusjärjestelyihin. Tätä varten Pelastusopistolle esitetään lisämäärärahaa 600000 euroa.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää