Valtionhallinto 2.9.2016

Ensihoito kohtalon kysymys erillisessä sote-ratkaisussa

Tunnusluvut antavat tietoa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen toiminnasta.

Tunnusluvut antavat tietoa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen toiminnasta.

Pääkaupunkiseudun pelastusjohtajat ovat odottavalla kannalla seudun erillisen sote-ratkaisun suhteen. He näkevät, että ensihoito on ratkaisevassa osassa ehdotuksessa.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ehdottavat muusta maasta erillistä sote-ratkaisua pääkaupunkiseudulle. Kysymystä käsitellään tällä viikolla kaupunginhallituksissa.

Keski-Uudenmaan pelastusjohtaja Pekka Vänskän mukaan vaikeuksia saattaa tulla, jos pääkaupunkiseudusta tulee oma sotealueensa ja kuntayhtymänsä, ja pelastustoimi olisi maakuntahallinnossa.

”Silloin tulee vaikeuksia ensihoidon osalta. Kun ei olla samassa oikeushenkilössä, ensihoito ei näillä näkymin onnistu.”

Vänskän mukaan pääkaupunkiseudun omassa sote-lainsäädännössä ensihoito voidaan tehdä omana toimintana tai poikkeuksellisesti yhteistyössä maakunnan pelastustoimen kanssa.

”Tästä pitäisi erikseen mainita pääkaupunkiseudun sotelaissa. Ja kaikki edellytyksellä, että hallitus päättää sellaisen tehdä.”

”Toisaalta tällä hetkellä lainsäädännön tulkinta on, että ensihoito on erikoissairaanhoitoa ja vaativaa erikoissairaanhoitoa, jolloin se kuuluu erityisvastuualueelle. Jos tämä tulkinta pysyy, esitys sote-alueesta ei koske ensihoitoa”, Vänskä spekuloi.

Rahat alueen pelastustoimelle

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki sanoo, että monet ratkaisussa esille tulleet seikat, kuten pääkaupunkiseudun erityispiirteet, pätevät myös pelastustoimeen.

”Ongelmakohdat syntyvät ehkä siinä, kun ruvetaan pyörittelemään sote-ensihoito-pelastus-pakettia”, myös hän ennustaa.

Ehdotuksen mukaan pääkaupunkiseudun kuntien muodostamalla sote-toimialueella olisi maakunnalliseen itsehallintoon rinnastettava toimivalta järjestää ja tuottaa perusterveydenhuollon, siihen läheisesti kytkeytyvän erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palvelut. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS vastaisi erikoissairaanhoidon, eli myös ensihoidon, palveluista. Erillisratkaisun rahoitus tulisi suoraan valtiolta.

Ihamäki korostaa, että oli ratkaisu mikä tahansa, pelastustoimen ja ensihoidon kytköksen täytyy säilyä.

”Se ei saa johtaa siihen, että lähdemme yhtiöittämisen ja kilpailutuksen tielle, kun puhutaan kriisiorganisaatiosta ja turvallisuustoiminnoista.”

Paljon riippuu Ihamäen mukaan siitä, kuinka ensihoito nähdään HUSissa sekä sosiaali- ja terveysministeriössä. Jos sen ajatellaan olevan erikoissairaanhoitoa, kuten tähänkin saakka, pelastustoimi kytkeytyy HUS-organisaatioon.

”Mutta se johtaa siihen, että neljä pelastuslaitosta pilkotaan siten, että pääkaupunkiseudun kuusi kuntaa muodostavat yhden laitoksen, ja kaikki mitä jää jäljelle, olisi oma laitoksensa”, hän pohtii.

”Kehittämistyön edellytykset kyllä heikkenisivät merkittävästi, kun isot veturit napattaisiin pois. Se ei ole toivottu lopputulos.”

Ihamäki kiinnittää huomion myös soteratkaisun rahoitukseen. Hän painottaa, että pääkaupunkiseudun kaupungeilta kerätty raha pitäisi palauttaa täysimääräisesti sotetoimintaan.

”Oletetaan, että pääkaupunkiseudulle tulisi sotealueen kokoinen oma laitoksensa, jonka toiminta ei olisi kuntien maksamaa. Silloin kunnilta kerättävän rahan pitäisi täysimääräisesti kanavoitua takaisin tämän alueen pelastustoimelle, ei muualle.”

”Erillisratkaisu on tarpeeton”

Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja Simo Weckstén näkee erillisratkaisun tarkoittavan, että pelastustoimi jää maakuntaan vaativan erikoissairaanhoidon mukana.

”Kun pelastustoimen täytyy asemoitua samaan kuin ensihoito, niin menemme maakuntaan. Tulkitsen sen niin. Tämä on vähän epäselvästi linjattu.”

Wecksténin mielestä erillisratkaisu ylipäätään on täysin tarpeeton.

”Ei meillä ole sille mitään perusteita. En ymmärrä, miksi tästä pitäisi tehdä hallinnollinen erillinen asia.”

Weckstén uskoo, että tulevassa sote-ratkaisussa mikään ei muutu, paitsi hallinnollisesti.

”Uudistus ei muuta yhtään mitään. Se, että pelastustoimi ei hallinnollisesti ole enää kaupungin virasto, ei muuta itse viranomaistoimintaa millään tavalla. Vain se muuttuu, että olemme huomattavasti suurempi hallinnollinen yksikkö.”

Pelastuskomentaja kritisoi yleisesti ottaen pääkaupunkiseudun erityispiirteiden korostamista. Hänen mukaansa seutu on erilainen lähinnä vain poikkeusoloihin varautumisen kannalta, koska seutu on erilaisessa riskiluokassa kuin muut.

”Joka ikisellä alueella Suomessa on omat erityispiirteensä, ei pääkaupunkiseutu poikkea Turusta, Tampereesta tai Lapista.”

Erillisratkaisun rahoittamiseen hän ei ota kantaa.

”Olen ymmärtänyt, että järjestelyn pitäisi olla kustannusneutraali.”

Teksti ja kuva: Kaisu Puranen

 

Lue lisää