Valtionhallinto 1.12.2022

Pelastustoimelle yhdeksän strategista tavoitetta – valtioneuvosto vahvisti ensimmäiset valtakunnalliset tavoitteet

Pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ensimmäinen tammikuuta 2023. Silloin tulee voimaan uusi, valtakunnallinen strategia.

Pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ensimmäinen tammikuuta 2023. Silloin tulee voimaan uusi, valtakunnallinen strategia.

Valtioneuvosto vahvisti valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023-2026. Tavoitteissa huomioidaan kansalliset, alueelliset ja paikalliset tarpeet pelastustoimelle sekä onnettomuusuhat. Tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa pelastustoimen palvelujen järjestäminen laadukkaasti, yhdenmukaisesti ja kustannusvaikuttavasti. Tavoitteet tulevat voimaan 1.1.2023.

Vahvistetut tavoitteet ovat ensimmäiset pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukaiset tavoitteet, ja ne ovat keskeinen osa pelastustoimen kansallista ohjausta. Valtioneuvosto vahvistaa tavoitteet joka neljäs vuosi.

”Pelastustoimen valtakunnallisilla strategisilla tavoitteilla halutaan muun muassa säilyttää pelastuspalvelut turvallisuuden lähipalveluina jatkossakin. Kun hätä on suuri, on avun oltava lähellä. Kiitos kaikille pelastustoimen toimijoille aktiivisesta osallistumisesta tavoitteiden laadintaan”, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo.

Pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet 2023-2026

 • Tavoite 1: Pelastustoimen palvelutaso toteutuu yhdenvertaisesti ja laadukkaasti sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.
   
 • Tavoite 2: Pelastustoimen henkilöstöresurssit ovat riittävät ja henkilöstö on osaavaa ja hyvinvoivaa.
   
 • Tavoite 3: Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty riskiperusteisesti, yhdenmukaisesti ja vaikuttavasti.Tavoite 4: Pelastustoimella on välitön kyky toimia suunnitellusti kaikissa turvallisuustilanteissa, ja se säilyy turvallisuuden lähipalveluna.
   
 • Tavoite 5: Pelastustoimen alueellinen ja valtakunnallinen valmius sekä varautuminen mahdollistavat väestön suojaamisen kaikissa olosuhteissa.
   
 • Tavoite 6: Pelastustoimen kansainvälinen toiminta on aktiivista, suunnitelmallista ja kytkeytyy pelastustoimen kansallisiin rakenteisiin.
   
 • Tavoite 7: Pelastustoimen palveluiden ja tehtävien valtakunnallinen suunnittelu, toteu-tus ja kehittäminen perustuvat tiedolla johtamiseen ja yhtenäiseen tiedonhallintaan.
   
 • Tavoite 8: Pelastustoimen investoinnit tukevat palvelutuotannon vaikuttavuutta.
   
 • Tavoite 9: Pelastustoimen hallinto- ja ohjausjärjestelmä on selkeä.

Pelastustoimen uudistus jatkuu lainsäädännön tarkistuksilla, joista osa on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Lähde: Sisäministeriö Kuva: Pelastustiedon arkisto

Lue lisää