Valtionhallinto 14.12.2023

Sisäministeriö jakaa yhteisen tilannekuvan Etelä-Savon sopimuspalokuntien alueneuvottelukunnan kanssa – riski olemassa palvelutason heikkenemiseen

Pintapelastaminen oli tätä kuvaa otettaessa aiheena Savonrannan VPK:n viikkoharjoituksessa.

Pintapelastaminen oli tätä kuvaa otettaessa aiheena Savonrannan VPK:n viikkoharjoituksessa.

Sisäministeriö jakaa yhteisen tilannekuvan ja siitä syntyvän pelastustoimen huolen vastauksessaan Etelä-Savon sopimuspalokuntien alueneuvottelukunnan kannanottoon ja huoleen hyvinvointialueiden säästöjen kohdentamisesta sopimuspalokuntatoimintaan. Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka muistuttaa vastauksessa, että hallitusohjelma velvoittaa turvaamaan laadukkaat pelastustoimen palvelut ja sopimuspalokuntien aseman sekä toimintakyvyn. ”Riski on olemassa sille, että hyvinvointialueiden sopeuttamistoimet ovat toteutuessaan johtamassa pelastustoimen lakisääteisen palvelutason heikkenemiseen. On tärkeää, että alueilla tehdään harkiten päätöksiä, joita ei jouduta myöhemmin perumaan. On myös muistettava, että pelastustoimi on sopeuttanut omaa toimintaansa alueellisen pelastustoimen 20-vuotisen taipaleensa aikana”, Kohvakka toteaa vastauksessa. Vastauksessa painotetaan myös olevan selvää, että hyvinvointialueiden muutos ja talouden sopeutus toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon kautta. Sotessa on edessä iso rakenteellinen palvelureformi, minkä kautta hyvinvointialueiden talouden alijäämät on mahdollista lainsäädännön mukaisesti kattaa. ”Pelastustoimen palveluverkkoa leikkaamalla ei taloustilanne tasapainotu: osuus hyvinvointialueiden rahoituksesta on vain reilu kaksi prosenttia. Emme sisäministeriössä pidä hyvinvointialueiden suunnitelmia leikata palveluita pelastustoimen kustannustehokkaimmasta päästä eli sopimuspalokunnista järkevänä. Palveluverkon supistaminen harva-alueilla johtaa yhä pitenevään avunsaantiin ja heikentää turvallisuutta. Viemme asioita eteenpäin sekä valtioneuvostotasolla että sopimuspalokuntien kansallisen yhteistoimintaryhmän kautta”, pelastusylijohtaja tähdentää. Hän myös huomauttaa, että hyvinvointialue järjestämisvastuullisena päättää, miten se järjestää pelastustoimen palvelut alueellaan. ”Sisäministeriöllä tai aluehallintovirastolla ei valitettavasti ole toimivaltaa puuttua hyvinvointialueen tekemiin taloutta ja toimintaa koskeviin päätöksiin. Sisäministeriö tulee kuitenkin seuraamaan tilannetta yleisen ohjausroolinsa kautta. Arvioimme, miten muutosohjelmien mukaiset toimet tulevat vaikuttamaan aluevaltuustojen hyväksymiin pelastustoimen palvelutasopäätöksiin ja niiden toteutumismahdollisuuksiin.” Vastauksessa huomautetaan myös, että sopimuspalokuntatoiminnan tietoinen alasajo on vastoin hallitusohjelmaa. ”Pyrimme sisäministeriössä tekemään tarvittavat toimenpiteet, jotta pelastustoimen palvelutaso ei heikkenisi eikä sopimuspalokuntatoiminta hiipuisi. Päin vastaisesti toimintaympäristön, erityisesti kansainvälisen toimintaympäristön muutokset edellyttävät pelastustoimea kehittämään palveluitaan väestön tarpeita sekä riskejä ja uhkia vastaavalle tasolle.” Vastauksessa toivotaan myös, että hyvinvointialueiden ja sopimuspalokuntatoiminnan hyvällä yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella voidaan ratkaista kiperimmätkin kysymykset.

Lue lisää