Pelastustoimi 29.11.2016

”Yhteiskunnallinen turvallisuusvaikuttaja”

Jokilaaksojen pelastusjohtajana aikaisemmin toiminut Piia Vähäsalo visioi kuusi vuotta sitten, että 15 vuoden kuluttua, vuonna 2025 pelastustoimi on Suomessa yhteiskunnallinen turvallisuusvaikuttaja, joka laaja-alaisesti hoitaa kotien ja yritysten turvallisuutta.

pelastusala_v2025_vignetti”Paloasemat ovat turvallisuuskeskuksia, joista ihmiset voivat vapaasti tulla hakemaan tietoa ja opastusta erilaisissa turvallisuusasioissa. Paloasemista näkisin tulevan eräänlaisia turvallisuustietokeskuksia, ikään kuin moderneja kirjastoja, joista ihmiset hakevat erilaista tietoa. Pelastusviranomaiset myös jakavat auliisti tällaista tietoa ja liikkuvat ihmisten parissa. Turvallisuuspalvelujen tarjoaminen on nykyistä suunnitelmallisempaa, kun nyt lähdemme liiaksi liikkeelle lain vaatimuksista; tulevaisuudessa toiminta on asiakaslähtöisempää.”

Piia Vähäsalon mielestä pelastusalalla on päästävä irti yksittäisen kodin tarkastamisesta. On pyrittävä jakamaan tietoa laajalti.

”Sellaisia voisivat olla, sanotaan vaikka tiistai-iltaisin järjestettävät turvallisuusinfot. Niitä järjestettäisiin säännöllisesti ja ne olisivat aina kaikille kiinnostuneille avoimet. Kun tällaista pitkäjänteisesti jaksetaan tehdä, ihmiset taatusti palvelun löytäisivät.”

”Meidän tulisi myös löytää oikeat kohderyhmät, joille valistusta annetaan. Ettei aina kuljettaisi kertomassa samoille ”rotaryklubeille” tai vastaaville. Usein kuljemme myös kertomassa myös niille, joilla asiat jo ovat kunnossa.”

Pelastustoimi ei muiden turvallisuusviranomaisten tapaan tuo Vähäsalon mielestä riittävästi esille omaa turvallisuuskäsitettään.

”Meidän tulisi asennoitua työhömme uudella tavalla. Se vaatisi myös toiminnallista muutosta, sillä olemme liiaksi jämähtäneet tarkastuskulttuuriin. Pitäisi ryhtyä puhumaan muustakin kuin palotarkastuksista.”

Piia Vähäsalosta lienee selvää, että resurssit pelastustoimessa eivät tule tulevaisuudessa lisääntymään.

”Toivon toki olevani tässä väärässä. Jos yleinen turvallisuusasenne lisääntyy, se näkyisi myös pelastusalan resursoinnissa. Kunnallinen taloustilanne on kuitenkin ainakin nyt valitettava realiteetti, ettei oikein muuta ole lupa odottaa.”

Lue lisää