Pelastustoiminta 8.6.2020

Ambulanssien ajonopeudet selvisivät – Uusilla ambulansseilla ei ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta

Uhka- ja väkivaltatilanteita kirjattiin useammin suuriin kasvukeskuksiin kuin harvaan asutulle maaseudulle. Kuvassa ambulanssi Meilahden sairaala-alueella.

Uhka- ja väkivaltatilanteita kirjattiin useammin suuriin kasvukeskuksiin kuin harvaan asutulle maaseudulle. Kuvassa ambulanssi Meilahden sairaala-alueella.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan uusilla ambulansseilla ei ole ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta.

Uusien ambulanssien ajoneuvoluokka on M1, ja tälle luokalle ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta ei ole säädettynä.

Sen sijaan vanhat, ennen vuotta 1993 rekisteröidyt ambulanssit ovat luokiteltuna erikoisautoiksi. Ne joutuvat noudattamaan auton kokonaismassasta riippuen joko 80 km/h tai 100 km/h ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta. Traficomin mukaan tällaisia vanhoja hälytysajoneuvoja on rekisterissä vain muutamia.

Ambulanssien tehtävänjälkeiset nopeusrajoitukset olivat viime viikon ajan epäselvyydessä. Alalla ihmeteltiin, mitä nopeutta ambulanssilla voi ajaa sen jälkeen kun kiireellinen hälytystehtävä on ohi.

Yle kertoi, että epäselvyys lähti liikkeelle tämän kuun alusta voimaan tulleesta uudesta tieliikennelaista. Uudessa laissa ei enää ollut lauseketta, jossa minkä tahansa ajoneuvoluokan ambulanssit saavat ylittää ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen vaikkei tehtävän kiireellisyys sitä enää edellyttäisikään.

Alalla jouduttiin epäröimään, noudatetaanko vanhan lain henkeä vai ambulanssin ajoneuvoluokan mukaan säädettyä nopeusrajoitusta.

Lapin sairaanhoitopiiri tyytyväinen lopputulokseen

Lapin sairaanhoitopiirissä lopputuloksesta ollaan tyytyväisiä.
”Hyvä, että tähän saatiin selkeys. Tämä on ensihoidon piirissä aiheuttanut valtakunnallisesti kysymyksiä”, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopäällikkö Panu Karjalainen.

Karjalainen pitää lopputulosta tarkoituksenmukaisena.
”Meidänkin piirissämme välimatkat ovat satoja kilometrejä. Siinä on silloin valtava ero, onko ajonopeus 80 vai sata kilometriä tunnissa.”

Teksti: Petri Vanhanen

Kuva: Pelastustieto arkistokuva

Lue lisää