Ensihoito 23.4.2021

Combilanssi vähentää kuljetuksia päivystykseen, kun hoito annetaan kotona

Susanna Sällilä (vas.) ja Mari Ranta ovat työpari combilanssissa.

Susanna Sällilä (vas.) ja Mari Ranta ovat työpari combilanssissa.

Satakunnassa on kolmen vuoden aikana rakennettu sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuslaitoksen yhteistyötä entistä tiiviimmäksi. Kanta-Porin paloasemalle perustetulla maakunnan tilannekeskuksella on saatu kynnystä yhteydenpidolle matalammaksi. 

”Tavoitteena on entistä tehokkaampi varautuminen poikkeustilanteita varten ja saada arki sujuvammaksi maakunnan tilannekeskuksen tukitoimien avulla”, hankekoordinaattorina toimiva ensihoidon kenttäjohtaja Heikki Lampinen sanoo.

Keskeinen osa uudistusta on combilanssi, jossa tavallisessa ambulanssissa on hoitotason ensihoitaja ja geriatrinen sairaanhoitaja. Yksikkö saa tarpeen vaatiessa yhteyden lääkäriin videokonsultaationkin avulla, ja asiakasta pystytään usein auttamaan ja hoitamaan kuljettamatta päivystykseen. Yksikössä voidaan tehdä perushoidollisia tehtäviä, mutta sillä pystytään myös kuljettamaan.

Apua paikan päällä

Ajatus uudenlaisesta monitoimiyksiköstä syntyi nelisen vuotta sitten, kun ensihoitoasetusta muutettiin. Myös Satakunnassa pohdittiin yhden hengen arviointiyksikön perustamista, mutta työturvallisuuden kannalta työpari nähtiin parempana vaihtoehtona.

Combilanssi on nyt rekisteröity tavaramerkki ja osa Satakunnan ensihoidon palvelutasoa tämän vuoden alusta alkaen.

Ensihoitajat ambulanssin sisällä.
Mari Ranta (vas.) ja Susanna Sällilä Combilanssissa, jossa tavallisessa ambulanssissa on hoitotason ensihoitaja ja geriatrinen sairaanhoitaja.

”Tämä on ensisijaisesti ikääntyneille potilaille kohdennettu terveydenhuollon synergiayksikkö, joka voi tarvittaessa hoitaa myös hätätilapotilasta. Sen ansiosta on pystytty jo nyt vähentämään potilaiden kuljettamista päivystykseen. Lähes puolet tehtävistä on nyt sellaisia, joissa potilasta ei tarvitse kuljettaa, vaan hoitotoimenpiteet voidaan antaa paikan päällä”, Lampinen kertoo.

Tarkoitus on saada koko maakunnan alueelle kolmesta neljään combilanssin toimintamallilla toimivaa yksikköä, mutta korona-aika jarruttaa tällä hetkellä uuden aloittamista.

D-tehtävistä hoidontarpeen arviointi

Kanta-Porin paloasemalle perustetussa maakunnan tilannekeskuksessa tehdään hätäkeskuksen välittämistä kiireettömistä D-tehtävistä hoidontarpeen arviointi ja sen perusteella päätetään jatkotoimenpiteet. Potilaan voi kohdata ensihoidon sijaan esimerkiksi kotihoito tai turva-auttajat. Tilannekeskuksessa nähdään eri yksikköjen, tulevaisuudessa myös kotihoidon ja turvapuhelimen työntekijöiden reaaliaikaiset. Potilaalle saadaan tarkoituksenmukainen apu ja vältetään päällekkäisyydet.

Maakunnan tilannekeskuksen lisäksi uudistukseen kuuluvat Akuutti-kotikeskus ja combilanssi.

Akuutti-kotikeskus on Porin perusturvan toimintaa, jossa tavoitteena on tehostaa ikäihmisille annettavia akuutteja kotiin vietäviä terveydenhuollon palveluja. 

Myös poikkeustilanteissa uusi järjestelmä tuo apua, kun esimerkiksi mittavaa evakuointia vaativissa tilanteissa pelastustoiminnan johtaja saa nopeasti tietoa evakuoitavien ihmisten toimintakyvystä, jos heidän joukossaan on esimerkiksi turvapuhelinasiakkaita.

Lue lisää Pelastustiedosta 2, joka ilmestyi 31. maaliskuuta!

Teksti: Esa Aalto

Kuva: Olli-Pekka Ojala

Lue lisää