Ensihoito 26.6.2023

Ensihoidolle työkaluja itsemurhien ehkäisyyn

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkokouluun on syksyllä (2023) tulossa opetusvideoita itsemurhien ehkäisyyn liittyen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkokouluun on syksyllä (2023) tulossa opetusvideoita itsemurhien ehkäisyyn liittyen.

Ensihoidon ammattilaisille on valmistumassa neljä opetusvideota itsemurhien ehkäisyyn. Videot valmistavat kohtaamaan haasteellisessa elämäntilanteessa olevan -, psyykkisesti sairastuneen – ja yksinäisen iäkkään potilaan. Yksi videoista tarjoaa eväitä itsemurhalle läheisensä menettäneiden henkilöiden kohtaamiseen.
”Ensihoidon ammattilaisten keskuudessa on havaittu tarve parantaa valmiuksia tunnistaa mahdollisesti itsemurhaan johtava tilanne sekä kohdata itsemurhavaarassa oleva ihminen. Videoiden aiheet perustuvat työtehtäviin, joita tulee usein vastaan ja jotka ovat haasteellisia myös pitkään töitä tehneille ammattilaisille”, THL:n johtava asiantuntija Pia Solin sanoo.

Mukana 20 maata

Videoiden taustalla on Mielenterveyden hyvien käytäntöjen toimeenpanojen yhteistoimi (JAImplemental) -hanke, joka ottaa käyttöön hyviä käytäntöjä itsemurhien ehkäisemiseksi itävaltalaisen SUPRA-mallin mukaisesti.
Hankkeessa on mukana 20 eurooppalaista maata, jotka jakavat kokemuksiaan, kartoittavat tarpeita ja toimeenpanevat erilaisia hyviä käytäntöjä mielenterveyspalveluiden uudistamisessa ja itsemurhien ehkäisyssä. Suomesta mukaan kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka on työstänyt videot yhdessä Satakunnan hyvinvointialueen, Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa – ja Kestävän kasvun Satakunta -hankkeiden kanssa. Videon sisältöjen suunnittelussa on ollut mukana myös itsemurhan tehneen omaisille vertaistukea antava Surunauha ry.

Syksyllä valmista

Videot ovat ammattihenkilöstön nähtävillä THL:n verkkokoulussa ensi syksystä lähtien. THL:n itsemurhien ehkäisy -verkkokoulun sisältö on kaikkien saatavilla ja maksuton.
Ensihoidon ammattilaiset on yksi monista ammattiryhmistä, joka tapaa itsemurhavaarassa olevia henkilöitä säännöllisesti työssään.
Itsemurhavaarassa olevan henkilön kohtaaminen ja mahdollisten itsemurha-ajatusten puheeksi otto ei ole helppoa. Näiden videoiden ja muun materiaalin toivotaan lisäävän tietoa ja luottamusta ottaa asia esiin silloin, kun ammattilaiselle nousee huoli toisesta henkilöstä.

Teksti Marko Partanen
Kuva Pia Solin

Lue lisää