Ensihoito 19.1.2022

Ensihoito voisi kartoittaa yleisimmät iäkkäiden terveyttä heikentävät riskit: ”Ei vain akuutteja tilanteita varten”

Kaatumiset, heikentynyt kognitiivinen toiminta ja vajaaravitsemus ovat yleisiä äkillisesti sairastuneilla iäkkäillä.

Kaatumiset, heikentynyt kognitiivinen toiminta ja vajaaravitsemus ovat yleisiä äkillisesti sairastuneilla iäkkäillä.

Ensihoito pystyy kartoittamaan iäkkäiden yleiset kaatumisen, heikentyneen kognition ja vajaaravitsemuksen riskit silloin, kun hälytys on kiireetön.

HUS Akuutissa selvitettiin, miten äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen iäkkään luo hälytetty ensihoitoyksikkö pystyy tunnistamaan nämä yleiset ongelmat silloin, kun hälytys on kiireetön. Riskikartoituksien tekeminen ei onnistu ruuhkaisissa päivystyspoliklinikoissa.

Kaatumiset, heikentynyt kognitiivinen toiminta ja vajaaravitsemus ovat yleisiä äkillisesti sairastuneilla iäkkäillä. Niiden seurauksena sairastaminen usein pitkittyy ja kuolleisuuden riski suurenee. Näistä seuraa myös suuria terveydenhuollon kustannuksia. Näiden riskien tunnistaminen voi vähentää huomattavasti iäkkäiden sairastumiskierteitä.

”Kolmen riskitekijän kirjaaminen on mahdollista, ja se voidaan ottaa osaksi ensihoidon toimintaa. Ensihoidon ei tule olla pelkästään akuutteja tilanteita varten, joten tämä vaatii muutosta ensihoidon toimintakulttuuriin”, summaa Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Eeva Saario HUS Akuutista. Hän työskentelee ensihoitajana Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksessa.

Iäkkään luo hälytettiin ambulanssi yleisimmin kaatumisen tai yleiskunnon heikkenemisen vuoksi. Paikalle saapunut ensihoitoyksikkö tutki ensin potilaan ja todettuaan tilanteen kiireettömäksi, potilaalle tehtiin kolmeen teemaan kysymyksiä, jotka kirjattiin sähköisen kirjausjärjestelmän lomakkeeseen. Ravitsemukseen liittyviä tietoja täydennettiin kurkistamalla potilaan jääkaappiin.

Tutkimuksen kyselyyn vastaisi 488 yli 70-vuotiasta ensihoidon kohtaamaa kotona asuvaa ja kiireettömänä hoidettavaa potilasta Espoossa 2018 – 2019. Tutkimus on osa professori Maaret Castrénin HUSissa aloittamaa hanketta ensihoidon mahdollisuuksista tehdä erityyppisiä riskikartoituksia.

Lue täältä koko artikkeli.

Lähde: HUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää