Ensihoito 17.8.2018

Finn’EM antaa perspektiiviä akuuttihoidon tekijöille: ”Yksittäinen asia ei enää harmita omassa työssä”

Elokuun alussa FinnEM järjesti kaksipäiväisen yhteistyöviikonlopun Nauvossa.

Elokuun alussa FinnEM järjesti kaksipäiväisen yhteistyöviikonlopun Nauvossa.

Hälytysilmoitus: ihmisen pelastaminen vedestä. Hoitoketju alkaa pintapelastuksesta ja jatkuu ensivasteesta ensihoitoon sekä ensihoitolääkäreihin. Akuutissa hoitotilanteessa on mukana monia viranomaisia. Miten heidän yhteistyönsä sujuu, ja voisiko se sujua vielä paremmin? Voisivatko he ymmärtää toistensa työnkuvaa syvällisemmin ja oppia toisiltaan?

Tähän aihepiiriin on pureutunut Finn’EM. Akuuttilääketieteen erikoisalan myötä syntynyt järjestö on tarkoitettu ensisijaisesti ensihoidossa ja päivystyksessä työskenteleville hoitajille ja lääkäreille, mutta viime aikoina myös pelastajat ovat löytäneet järjestön.

Finn’EM:n tarkoitus on syventää yhteistyötä ja madaltaa ammatillisia raja-aitoja. Järjestön perusti kesällä 2017 akuuttilääkäri Eeva Tuunainen, ja pian myös akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi valmistuva ensihoitolääkäri Hanna Korpela tuli mukaan toimintaan.

Perspektiivi syntyy kokemusten jakamisesta.

Korpela tiivistää Finn’EM:n toiminnan sanaan perspektiivi, joka syntyy kokemuksien jakamisesta. Korpela kertoo omana kokemuksenaan, että oli helpottavaa huomata muidenkin alalla työskentelevien painivan samojen ongelmien kanssa. Jos jokin asia mietityttää omassa työssä, Finn’EM:n kautta kokonaisuus hahmottuu laajemmin.

”Antaa todella paljon olla tekemisissä lääkäreiden ja hoitajien, kaikkien toimijoiden kanssa ympäri Suomea. Korostaisin perspektiivin saamista ja sitä, että näkee, miten laaja jokin kokonaisuus on. Silloin yksittäinen pieni asia ei enää harmita omassa työssä.”

Innovaatiot yhteiseen käyttöön

Korpela painottaa Finn’EM:n toiminnassa kanssatoimijan maailmankuvan ymmärtämistä ja rajapintojen murtamista.

”Tehtävillä auttaa, kun tunnemme toistemme toimintatavat ja käytännöt.”

FinnEM tukee akuuttipuolella työskentelevien verkostoitumista, kouluttautumista ja toinen toisiltaan oppimista. Esimerkiksi elokuun alussa Finn’EM järjesti kaksipäiväisen yhteistyöviikonlopun Nauvossa. Mukana olivat muun muassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Nauvon ensihoitoyksikkö, Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopteri sekä SPR:n Caritas-ensivastetoimintaa toteuttava Turun meripelastusyhdistyksen ABSO-partiovene.

”Tehtävillä auttaa, kun tunnemme toistemme toimintatavat ja käytännöt.”

Finn’EM:n rooli on myös koota ja jakaa tietoa. Yhdistyksellä on innovaatiotiimi, joka kiertää ympäri Suomen päivystyksiä, ensihoitokeskuksia, pelastuslaitoksia ja muita toimijoita. Tarkoitus on kerätä jokaiselta innovaatioita, yksittäisiä asioita, jotka ovat sujuvoittaneet toimintaa. Näitä innovaatioita Finn’EM tuo esille sosiaalisessa mediassa. Jotkut innovaatiot ovat jo lähteneet leviämään yhdistyksen kautta.

”Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, vaan voimme käyttää jo toimivaksi havaittuja ratkaisuja”, Korpela sanoo.

Ei aina virallista

Korpela nostaa esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä käyttöön otetun yksittäisiä onnistumisia korostavan Learning from Excellence -metodin, joka on jo levinnyt Pirkanmaalle ja Porvooseen.

Syksyllä innovaatioista on luvassa kolmipäiväinen konferenssi Finn’EM 2018, jossa hoitajat, lääkärit sekä ensihoidon ja -vasteen tekijät toimivat moniammatillisissa ryhmissä. Luvassa on kouluttajia ulkomailta, kuten Manchesterin terrori-iskun pelastustoimissa mukana ollut ensihoidon kenttäjohtaja.

Tällä hetkellä Finn’EMllä on noin 250 jäsentä. Yhdistys on satsannut näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa. Eri kanavissa sitä seuraa yhteensä kolmisen tuhatta ihmistä.

Järjestö on saanut yksinomaan positiivista palautetta.

”Ihmiset kaipaavat tietoa toisista toimijoista niin, ettei se aina ole virallista samalla tehtävällä olemista. Se voi olla muunlaistakin yhteistyötä. Tämä on monitahoinen kenttä, ja yhteistä on aikaisemmin ollut hirveän vähän”, Korpela kuvailee.

Tulevaisuudessa hän toivoo, että yhdistys pystyisi järjestämään enemmän koulutuksia tai jopa ulkomaan vaihtoja.

Lue täältä lisää Finn’EMstä.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuvat: Anniina Valkeasuo

Lue lisää