Työturvallisuus 25.8.2023
Facebook (20)

Irti ensihoitajasta!

Kanta-Hämeen ensihoitajat joutuivat uhkatilanteisiin elokuussa.

Kanta-Hämeen ensihoitajat joutuivat uhkatilanteisiin elokuussa.

”Irti”-komento on tuttu kantahämäläisille ensihoitajille. Se on valitettavan tuttu jopa käytännössä. Sen lisäksi, että ”irti”-komentoa käytetään elvytyksen yhteydessä, on se tullut liiankin tutuksi myös uhka- ja väkivaltatilanteiden yhteydessä.

Vähällä aikaa kolme vakavaa tapausta

Kanta-Hämeessä hoitotilassa potilaan kanssa oleva ensihoitaja komentaa: ”irti”, kun on aika jättää ambulanssi potilaan aiheuttaman uhkaavan tilanteen takia. Elokuun alkupuoliskolla näin tapahtui kahdesti, lisäksi yksi uhkaava tapaus sattui, kun ambulanssissa hoidettiin potilasta ja ulkopuolella olevat ihmiset käyttäytyivät aggressiivisesti, Kanta-Hämeen ensihoidon talousaluejohtaja Lasse Hakala sanoo.
Kaikkiaan Kanta-Hämeessä kuluvan vuoden aikana on raportoitu 11 uhka- ja väkivalta tapausta.

Jätetään ambulanssi

”Viime viikkojen aikana kahdessa tapauksessa ambulanssissa hoidettava potilas oli käyttäytynyt aggressiivisesti ensihoitajaa kohtaan ja alkanut käydä paareilta tätä kohti. Kun ensihoitaja ei enää ollut saanut häneen yhteyttä, hän oli komentanut: ”irti”, jolloin he olivat keskeyttäneet kuljetuksen ja jättäneet ambulanssin”, Hakala kertoo.

Toisessa tapauksessa potilas oli poistunut omiin matkoihinsa ja toisella kertaa seurannut ensihoitajia mutta palannut hyvin nopeasti ambulanssille. Kolmannessa lähiaikoina sattuneessa tapauksessa ambulanssin ulkopuolelta alkoi kuulua huutelua, ja ihmiset olivat alkaneet pyrkiä sisään autoon, mutta ovet oli saatu lukittua ajoissa ja hälytettyä paikalle poliisi.

Ensihoidon talousaluejohtaja Lasse Hakalan mukaan uhka- ja vaaratilanteet eivät ole hyväksyttäviä, mutta ne ovat tulleet jäädäkseen. Ensihoitajien on saatava niiden varalta riittävästi koulutusta.

Ohjeistus toimii

Kantahämäläisen uhka- ja väkivaltatilanneohjeistuksen mukaan hoitajan ”irti”-komennolla pysäytetään auto ja poistutaan siitä.
”Kaikille ensihoitajille tehdään selväksi, että silloin ei ajatella autoa tai hoitovälineitä, vaan pyritään pelastautumaan itse”, Hakala sanoo.
Tällaiseen tilanteeseen joutui kesätöissä vain vähän aikaa ollut ensihoitaja. Hän kiitteli kesän alussa pidettyä perehdytystä, jossa asia käytiin läpi. Sen avulla ensihoitaja oli kokenut toiminnan uhkatilanteessa selkeäksi, Hakala kertoo.

Vetoomuksilla vähän tehoa

Hakala kirjoitti Ensihoito Kanta-Häme -Facebook-sivulle päivityksen hoidettavana olevien agitoitumisesta. Sen perusteella toimittajat ottivat yhteyttä ja tiedustelivat, että mikä on ensihoidon vetoomus ihmisille. Hakala arvelee, että vetoomukset eivät välttämättä ole turhia mutta niillä on kovin vähän tehoa, sillä ne eivät tavoita kohderyhmäänsä, ja vaikka tavoittaisivatkin, niin ne eivät tähän kansanosaan tehoa.
Hakala näkee, että tilannetta hoitaisi parhaiten lähinnä kansaa vaivaavan pahoinvoinnin ja syrjäytymisen tehokas ehkäisy sekä niihin liittyvä päihde- ja mielenterveystyö. Se on kuitenkin pitkä tie, mikä sekään ei tuo asiaan lopullista ratkaisua.
Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat valitettavasti tulleet jäädäkseen.
”Ensihoitajia on koulutettava entistä valppaammiksi tunnistamaan uhkan mahdollisuus sekä reagoimaan niihin riittävän ajoissa”, Hakala sanoo.

Teksti Marko Partanen
Kuvat Juhana Koskue ja Marko Partanen

Lue lisää