Ensihoito 2.7.2024

Laiteajokortit tulossa Helsingin lääkäriyksikköön

Helsingin lääkäriyksikössä otetaan syksyllä 2024 käyttöön laiteajokortit. Ne ovat valmistuneet kahden ensihoitajaksi opiskelevan palomies-ensihoitajan opinnäytetyönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Helsingin lääkäriyksikössä otetaan syksyllä 2024 käyttöön laiteajokortit. Ne ovat valmistuneet kahden ensihoitajaksi opiskelevan palomies-ensihoitajan opinnäytetyönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Helsingin pelastuslaitoksen lääkäriyksikkö vastaa Helsingissä korkean riskin ensihoitotehtävistä. Näiden potilasryhmien hoidon on oltava tehokasta, sujuvaa ja potilasturvallista. Tästä syystä Helsingin pelastuslaitoksen lääkäriyksikölle tehtiin laiteajokortti varmistamaan riittävää laiteosaamista osaksi yksikköön perehtymistä. Laitteiden oikeaoppinen käyttö on myös kytköksissä potilasturvallisuuteen, joten laiteajokortilla saattaa olla välillinen vaikutus myös sen parantamiseksi.

Helsingin lääkäriyksikössä päivystää kaksi ensihoitajaa tai palomies-ensihoitajaa ja ensihoitolääkäri. Virka-aikana tehtävillä on mukana myös yksikön sairaanhoitaja. Lääkäriyksikkö on Helsingissä kenttäjohtoyksikön lisäksi ainoa yksikkö, jonka välineistöön kuuluu kuljetusventilaattori sekä paineluelvytyslaite. Vastuu näiden laitteiden käytöstä kuuluu lääkäriyksikön ensihoitajille.

Yksikkö on valmiudessa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Työympäristö ja -olosuhteet ovat vaihtelevia ja ajoittain vaativia. Tehtäväolosuhteisiin vaikuttavat muun muassa vuodenajat, vuorokaudenajat sekä Helsingin alueen monipuolinen infrastruktuuri, joten henkilöstön täytyy kyetä toimimaan ja käyttämään hoitovälineitä hyvinkin erilaisissa ja haastavissa olosuhteissa laiteosaamista soveltaen. Esimerkiksi kylmä ilma ja väsymys altistavat inhimillisille virheille. Tästä syystä laitteiden käytön hallinnassa korostuu vankka perusosaaminen, jolla hoitolaitteiden väärinkäyttöjen komplikaatioita voidaan välttää. 

Työkalu perehdytyksen tueksi

Lääkäriyksikön uusi henkilöstö käy läpi lääkäriyksikkötoimintaan keskittyvän perehdytyskurssin. Perehdytyskurssin aikana henkilöstö koulutetaan käyttämään muun muassa yksikön hoitolaitteita. Aikaisemmin laitteiden käyttöä on harjoiteltu yksikön sairaanhoitajan pitämillä päivittäiskoulutuksilla, säännöllisillä simulaatiokoulutuksilla sekä omatoimisella harjoittelulla. 

Selkeää ja kaikille samanlaista osaamisen varmistamisen välinettä ei kuitenkaan ole ollut käytössä. Toive laiteajokorttien tuottamisesta tuli yksikön sisältä. Nyt valmistuneet laiteajokortit on tehty tukemaan ja helpottamaan yksikköön perehtymistä niin uuden henkilöstön kuin perehdyttäjänkin näkökulmasta.

Osaamisen varmistamista

Laiteajokorttien sisältö vastaa lääkäriyksikön henkilöstön osaamisvaatimuksia. Laiteajokortit sisältävät sekä toiminnallista osuutta laitteen käyttämisestä sekä teoriaosuutta laitteiden käyttöindikaatioista ja mahdollisista ongelmatilanteista. Laiteajokortit suunniteltiin mahdollisimman vähän toimintaa ohjaaviksi, jotta ne toimivat mahdollisimman hyvin osaamisen varmistamisen välineenä myös itsenäisesti suoritettuina. Tavoitteenamme oli luoda laiteajokorteista väline, jolla voidaan varmistaa uuden henkilöstön osaaminen, jotta laitteiden käyttö tehtävillä on turvallista ja sujuvaa. Tavoitteenamme oli myös tehdä laiteajokorteista väline osaamisen kertaamiseen vakituiselle henkilöstölle. Tehtävillä toimiminen potilasturvallisesti edellyttää hoitolaitteiden oikeaoppista ja sujuvaa käyttämistä. Tämän vuoksi laadukas perehdytys ja ammattitaito vaikuttavat positiivisesti suoraan potilasturvallisuuteen.

Laiteajokortit tulevat käyttöön osaksi uuden henkilöstön perehdytysprosessia. Laitejokortit tulevat myös vakituisen henkilöstön käyttöön ja niitä on mahdollista käyttää omatoimisesti asioiden kertaamisessa. Ensimmäisen kerran laiteajokortit otetaan lääkäriyksikköön perehtyville käyttöön syksyllä 2024. Laiteajokorteista toimitettiin myös muokattavat versiot Helsingin pelastuslaitoksen käyttöön, jos esimerkiksi laitteisiin tulee päivityksiä tai osaamisvaatimukset muuttuvat. Laiteajokortti-ideaa voi mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa myös muiden ensihoidon hoitolaitteiden osalta.

Kirjoittajat Justus Lipsanen ja Justus Pusa tekivät laiteajokortit opinnäytetyönään LAB-ammattikorkeakoulussa opiskellessaan ensihoitajiksi. He työskentelevät palomies-ensihoitajina Helsingin pelastuslaitoksella sekä osana Helsingin lääkäriyksikön miehistöä.
Kirjoittaja Tia Windahl työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa ensihoidon lehtorina.
Kuva Dimitri Lisitsyn

Lue lisää