Ensihoito 8.1.2019

STM: Ensihoitoa ei ulkoisteta yksityisille toimijoille

Ensihoito on viranomaistehtävä myös jatkossa.

Ensihoito on viranomaistehtävä myös jatkossa.

Ensihoitoa ei olla ulkoistamassa, vaan se on viranomaistehtävä myös jatkossa. Näin sanoo osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tästä on liikkunut virheellisiä tietoja julkisuudessa, muun muassa Kauppalehdessä, Kumpulainen kirjoittaa STM:n kolumnissa.

Kumpulaisen mukaan hallituksen joulukuussa antaman esityksen mukaan ensihoito on tulevaisuudessa maakuntien vastuulla ja se tuotetaan pääosin maakunnan omana toimintana. Maakunnan omaa toimintaa täydentävänä palveluna voidaan hankkia ensihoitopalvelun potilastehtävien hoitamista.

”Ensivastetoiminta on osa ensihoitopalvelua. Sen tarkoituksena on lyhentää viivettä hätätilapotilaan tavoittamisessa ja mahdollistaa hätäensiapu ja elvytys ennen kuin ambulanssi ehtii paikalle.”

Kumpulainen toteaa, että ensihoitopalvelusta vastaava sairaanhoitopiiri – ja tulevaisuudessa maakunta – päättää ensivastetoiminnan tuottamistavasta. Nykyisin ensivastetoimintaa hoitavat pääasiassa pelastuslaitokset ja niiden lisäksi Rajavartiolaitos, puolustusvoimat ja Suomen Punainen risti joillain alueilla. Uusien säännösten tarkoituksena on mahdollistaa tämän käytännön jatkuminen tulevaisuudessa.

”Myös yksityisten toimijoiden on nykylainsäädännön mukaan mahdollista hankkia ensivastetoimintaa yksityisiltä, mutta käytännössä yksityisiä palveluntuottajia ei ole ollut mukana ensivastetoiminnassa. Maakunta päättää jatkossakin, tuotetaanko ensivaste maakunnan omana toimintana vai hankitaanko se muulta palveluntuottajalta.”

”Ensihoitopalveluun kuulumattomat potilassiirrot terveydenhuollon yksiköstä toiseen yksikköön jatkohoitoon tai tutkimukseen on Kumpulaisen mukaan tarkoitus tulevaisuudessa hankkia yksityiseltä toimijalta. Tämä on merkittävä laajennus yksityisen toimintaan.”

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää