Ensihoito 7.9.2023

Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat arkipäivää – kouluttajat tapaavat Oulussa

Valtakunnalliset askelmerkit ensihoidon uhka- ja väkivaltatilanteiden kouluttamisesta puuttuu yhä. Aiheesta kiinnostuneita kutsuttiin viime keväänä Pirkanmaalle. Asiaa edistetään uudelleen lokakuussa Oulussa.

Valtakunnalliset askelmerkit ensihoidon uhka- ja väkivaltatilanteiden kouluttamisesta puuttuu yhä. Aiheesta kiinnostuneita kutsuttiin viime keväänä Pirkanmaalle. Asiaa edistetään uudelleen lokakuussa Oulussa.

Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat valitettavasti arkipäivää tämän päivän ensihoidossa. Varmasti useimmilla työpaikoilla on kiinnitetty jo vuosia huomiota uhka- ja väkivaltatilannekoulutuksiin, mutta mitään valtakunnallista ohjeistusta tai runkoa ei ole vuosien varrella saatu aikaan, vaikka sille selkeästi olisi ollut tarvetta.

Uhka- ja väkivaltatilannekoulutuksista on tehty muutamia hankkeita ja useita opinnäytetöitä. Google-haulla tästä aiheesta löytyy lukemattomia materiaaleja monen eri toimijan tuottamana. Muutamia mainitakseni nostan esiin mm. Juha Höökin työturva 07-hankkeen, uhka- ja väkivaltatilanteiden huomioiminen osana pelastusalan työturvallisuutta vuodelta 2007 sekä kouluttajaopas vuodelta 2016 yhteistyössä Palopäällystöliiton kanssa. Tämä kertoo hyvin siitä, että aihe on puhuttanut jo yli 15 vuotta. Tuoreimpana mainintana Tuomas Puukon ja Saija Fältin toteuttama sisäministeriön hanke vaara- ja uhkatilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa vuodelta 2022.

Huoli on yhteinen, mutta valitettavasti
valtakunnan tasolla ei olla edetty.

Valitettavasti mikään opinnäytetyö tai hanke ei ole jalkautunut valtakunnalliseksi, vaan eri alueilla toimitaan omilla ohjeilla. Alueiden ohjeet pohjautuvat useampiin eri malleihin, mutta silti tavoite on kaikilla sama: saada ensihoitotyön tekeminen turvallisemmaksi ja nollatoleranssi väkivallalle työtehtävillä.

Uhka- ja väkivaltatilanteista on puhuttu jo vuosia, huoli on yhteinen, mutta jostain syystä valtakunnan tasolla asiassa ei olla päästy eteenpäin. Ammattiliittojen ajamaa lakimuutosta ei ole saatu aikaan, missä kovennettaisiin rangaistuksia ensihoitajia kohtaan hyökänneiden tai uhkailleiden kohdalla. Valtakunnallista ohjausryhmää ei ole saatu vireille, vaikka tätä on aktiivisesti pyydetty. Viimeksi tänä keväänä jyväskyläläinen kenttäjohtaja Marko Kolula on kontaktoinut eri ministeriöitä ja ensihoitojaosta. Varmasti näitä vaikuttajia löytyy joka alueelta, mutta koska yhteinen foorumi puuttuu, ei näistä kaikista vaikuttajista ja heidän tekemästään työstä ole tietoa eikä voimia ole saatu yhdistettyä asian eteenpäin viemiseksi. Tutkimusnäyttöä on valtavasti siitä, että uhkailua ja väkivaltaa on, mutta nyt pitää jo päästä eteenpäin. 

Päätimme tänä keväänä Pirkanmaan uhka- ja väkivaltatilannekouluttajien kanssa kutsua tapaamiseen alan kouluttajia ja vaikuttajia eri puolilta Suomea. Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin maaliskuussa Tampereella. Oli hienoa huomata, että tapahtuma kiinnosti ja paikalle saapui uhka- ja väkivaltatilannekouluttajia ja vastuuhenkilöitä 13 eri alueelta. Tapahtuma oli kaksipäiväinen. Ohjelmassa oli luentoja ja keskusteluja. Keskeisessä osassa oli kokemusten ja näkemysten jakaminen eri alueiden toimintamalleista.

Tavoitteena on löytää yhteinen linja,
johon kaikki voivat sitoutua.

Ensimmäisessä yhteisessä verkoston tapaamisessa vallitsi hyvä yksimielisyys monista asioista, samojen haasteiden kanssa painitaan joka puolella. Suomalainen ensihoitojärjestelmä on harvinaisen yksimielinen muun muassa siitä, että turvasumutteet ensihoitajille eivät ole oikea suunta. Yhteinen valtakunnallinen verkosto koettiin tärkeäksi ja sille koettiin olevan tarvetta. Tavoitteena oli myös löytää yhteinen koulutuspaketti, mihin kaikki voivat sitoutua. Tavoitteena ei siis ole, että aloitetaan taas alusta kehittämään kaikkea uudelleen, vaan valmiina olevista materiaaleista muokattua sellainen kokonaisuus, mihin kaikki voivat sitoutua ja sitä omalla alueellaan edistää.

Uhka- ja väkivaltatilannekouluttajien verkoston seuraava tapaaminen on lokakuussa Oulussa, mihin toivon mukaan saadaan taas paljon osallistujia mukaan viemään yhteistä asiaa eteenpäin. Tapaamisessa kuullaan eri alueiden terveisiä ja muutamia luennoitsijoita muun muassa stressinhallinnasta. Tapaamisessa myös valmistellaan yhteistä koulutuspakettia, jotta se saadaan valmiiksi mahdollisimman pian ja alueiden käyttöön.

Olen äärettömän iloinen siitä, että tämä verkosto on nyt saatu koottua kasaan ja siinä on hyvä edustus eri alueilta. Jos tiedät, ettei teidän alueelta ole vielä kouluttajia verkostossa mukana niin viettehän viestiä eteenpäin. Yhdessä saamme vietyä uhka- ja väkivaltatilannekoulutusta ja turvallisuuskulttuuria eteenpäin, toisiltamme oppien ja yhdessä pohtien.

Teksti Sanna Kauppinen
ensihoitopäällikkö
Pirha ensihoitopalvelu
Kuva Marko Partanen

Lue lisää