Ensihoito 3.8.2018

Uusi oppikirja kertoo sydänfilmistä selvällä suomenkielellä

Ensihoitoalalla on nyt helposti lähestyttävä oppikirja, joka hyödyttää myös pelastajia. Kuvassa ensihoitaja Marika Sormunen ja pelastaja Kalle Lantta valmiina palaamaan asemalle Savitaipaleella. (Arkistokuva.)

Ensihoitoalalla on nyt helposti lähestyttävä oppikirja, joka hyödyttää myös pelastajia. Kuvassa ensihoitaja Marika Sormunen ja pelastaja Kalle Lantta valmiina palaamaan asemalle Savitaipaleella. (Arkistokuva.)

Tieto sydänfilmin tulkinnasta akuuttitilanteessa on koottu yksien kansien väliin. Juha Jormakan ja Jukka Kettusen kirjoittama oppikirja EKG akuuttihoidossa ilmestyi viime maanantaina.

Juha Jormakka, miksi tämä kirja tehtiin?

”Kirja EKG:stä akuuttihoidossa on puuttunut vuodesta 2004, jolloin viimeisimmän hoitopuolelle kirjoitetun kirjan viimeinen painos tehtiin. Asiat on opittu lähinnä luennoilla. Alalta on puuttunut helposti lähestyttävä kirja, josta aihetta voisi opiskella tai kerrata itsenäisesti.”

Mitä tarkoittaa EKG akuuttihoidossa?

Juha Jormakka.

”Akuuttihoidolla tarkoitetaan hoitoa yllättävässä tilanteessa, jossa jokin asia on muuttunut nopealla aikataululla. Siihen liittyy sydänfilmi, eli sydämen sähkökäyrä, josta pystytään mittaamaan sydämen rytmit ja sydäninfarktimuutokset. Kirjamme on keskittynyt pelkästään sydänfilmin ymmärtämiseen akuuttitilanteessa. Siinä ei puututa esimerkiksi hoitamiseen eikä potilaan tutkimiseen muuten, vain siihen yhteen mittaukseen ja siitä tehtäviin tulkintoihin.”

Kenelle kirja on tarkoitettu?

”Kaikille akuuttihoitoa tekeville henkilöille, lähtien ensivastekoulutuksesta aina lääkäreihin. Kaikki on kirjoitettu selvällä suomenkielellä. Yleisten termien suomennos on suluissa, joten samalla oppii ammattisanastoa. Nykyisin oppikirjoissa käytetään paljon ammattisanastoa. Jos alalle pyrkivän lukiolaisen täytyy googlata puolet sanoista, asiaa on hankala opiskella.”

Mistä hoitoalan henkilöstö on saanut tietoa ennen tätä kirjaa?

”Tähän saakka on käytetty lääkäreille tarkoitettuja kirjoja, kansainvälisiä kirjoja, nettilähteitä… Tietoa on ollut, mutta hajanaisesti, ja sen saadakseen on joutunut tekemään paljon töitä. Lääkäreille tarkoitetut kirjat ovat todella massiivisia. Niissä on hirveä määrä dataa, joka on todella vaikeaselkoista. Osa kokee sen liian haastavaksi.”

Saako EKG:stä kirjoitettua kokonaisen kirjan?

”Lääkäreille tehdyt kirjat aiheesta ovat tuhatsivuisia. Sydämen sähköisen toiminnan mittaaminen tulkintamalleineen on monimutkaista. Opiskelijat ovat aina painineet sen asian kanssa. Moni kokee sen todella vaikeana. Se pitää pystyä selittämään riittävän selkeästi, että sen oppii.”

Pelastajat tekevät nykyisin paljon ensihoitotyötä. Miten pelastajanäkökulma on huomioitu?

”Kaikkien pelastajien pitää tunnistaa yleisimmät sydämen rytmit ja henkeä uhkaavat tilanteet. Niitä on käsitelty hyvin pintapuolisesti muissa kirjoissa. Nyt ne on käsitelty syvällisesti niin, että ne ymmärtää. Kun ymmärtää sen, mitä tarvitsee ymmärtää monitoroinnista ja EKG:n ottamisesta, pystyy tekemään perustason ensihoitajan työtä merkittävästi paremmin. Kirja ei ole suunnattu pelkästään pelastajille, mutta perusasiat löytyvät yhdestä paketista.

EKG akuuttihoidossa ilmestyi 30. heinäkuuta. Sen on kustantanut Sanoma Pro. Juha Jormakka on työskennellyt useamman vuoden Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoidon lehtorina ja sitä ennen ensihoitajana sekä sairaanhoitajana. Jukka Kettunen on työskennellyt yli 20 vuotta ensihoidossa ja edelleen sivutoimisesti HEMS-ensihoitajana.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Juha Jormakka

Lue lisää