Pelastustoiminta 14.10.2020

Euroopassa kehitteillä uusi pelastustoimen johtamisjärjestelmä

RPAS-koulutusta Pelastusopiston harjoitusalueella. Kuva: Akseli Muraja.

RPAS-koulutusta Pelastusopiston harjoitusalueella. Kuva: Akseli Muraja.

Kainuun pelastuslaitos on mukana yhteiseurooppalaisessa Faster-kehityshankkeessa, jossa suunnitellaan uutta, dataan perustuvaa pelastustoimen johtamisjärjestelmää.

Fasterin tarkoituksena on tuoda älylaitteiden, itseohjautuvien laitteiden, eleillä ohjattavien laitteiden, droonien ja älyrakennusten tarjoama data saumattomasti mukaan pelastustilanteen seurantaan, sitä koskevaan päätöksentekoon ja tilannekuvan jakamiseen. Tiedonjako kentällä toimiville pelastajille tapahtuisi virtuaalilasien, tietorannekkeiden ja vastaavien laitteiden kautta.

Sovellukset ja päätelaitteet yhdistetään toisiinsa langattoman WiFi-verkon avulla, jolloin tilannepaikalle luodaan pelastusorganisaation oma, ulkopuolisista riippumaton tietoverkko.

”Hankkeessa tehdään kokonaan uudenlaista johtamisjärjestelemää, joka toisi nykyaikaisuutta työskentelyyn. Sen avulla pystyisi välittämään ja vastaanottamaan tietoa ilman viiveitä”, kertoo palomestari Jaakko Schroderus Kainuun pelastuslaitoksesta.

Schroderus toimii Faster-hankkeen yhteyshenkilönä Kainuun pelastuslaitoksella.

Hän näkee järjestelmän ja sen eri käyttömuotojen hyödyttävän pitkäkestoisilla tehtävillä, kuten maanjäristysten ja tulvien kaltaisissa suuronnettomuuksissa.
”Parin tunnin tehtävien takia tällaista ei kannata kokonaisuudessaan perustaa, mutta toki sen pieniä elementtejä voisi niissäkin käyttää.”

Tällaisia voisivat olla esimerkiksi älyvaatteiden tehtävän aikana keräämät datat vaikkapa pelastajan ruumiinlämmöstä ja sykkeestä, pelastusympäristön lämpötiloista ja myrkkykaasujen määristä. Lisäksi vaikkapa savusukellustehtävissä voitaisiin käyttää kypäriin tai älylaseihin heijastettavia pelastuskohteen pohjapiirroksia tai lisättynä todellisuutena esittää korosteella, missä vaikkapa rakennuksen palo-osastoivat seinät sijaitsevat.

”Aika näyttää, miten laitteiden yleistymiselle lopulta käy, mutta on hyvä, että luomme vaihtoehtoja ja uusia ideoita alalle.”

Kajaanissa kaksi hankkeen kenttätestausta

Noin vuosi sitten alkaneessa hankkeessa on kehitysvaihe vielä menossa. Kainuun pelastuslaitoksen roolina on tarjota Faster-ryhmälle muun muassa ideoita, neuvoja ja käytännön testikokemuksia.

Hankkeessa on mukana yli 20 tahoa yrityselämästä, tutkimuslaitoksista ja pelastustoimesta eri puolilta Eurooppaa.

Projektin kulmakiviä ovat Kajaanissa, Madridissa ja Torinossa järjestettävät kenttäkokeet. Kajaanin koe järjestetään kahteen otteeseen. Ensimmäinen niistä on ensi vuoden maaliskuussa ja jälkimmäinen, projektin mahdollisen lopputuotteen testauskerta, on vuoden 2022 huhtikuussa.

Faster-hankkeen on tarkoitus kestää mainittuun vuoden 2022 huhtikuuhun saakka. Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Horizon 2020 -rahoituksella.

Kainuun pelastuslaitos on Faster-hankkeen lisäksi mukana myös yhteiseurooppalaisessa toimintatietojen koosteprojektissa, jonka tarkoituksena on kerätä yhteen eri Euroopan valtioissa käytettyjä pelastustilanteiden toimintamalleja.

DECIDO-nimisessä hankkeessa tuotetaan portaali, josta kuka tahansa eurooppalainen pelastusalan toimija voi tutkia, millaisia käytäntöjä kuhunkin pelastustilanteeseen on tarjolla ja käytössä. Tämä hanke käynnistyy ensi vuoden maaliskuussa.

Teksti: Petri Vanhanen. Kuva: Akseli Muraja.

Lue lisää