Harjoitus ja koulutus 30.10.2018

Helsingin kaupunginhallitus vastustaa Pelastuskoulun lakkauttamista

Pelastuskoulun oppilaita harjoituksessa Ruoholahdessa vuonna 2017.

Pelastuskoulun oppilaita harjoituksessa Ruoholahdessa vuonna 2017.

Helsingin pelastuskoulun toiminnan jatkuminen on välttämätöntä Helsingin ja pääkaupunkiseudun turvallisuuden kannalta. Helsingin pelastuskoulun lakkauttaminen johtaisi pelastushenkilöstön ensihoitovalmiuden katoamiseen ja olisi vakava uhka Helsingin turvallisuudelle, toteaa Helsingin kaupunginhallitus lausunnossaan sisäministeriölle.

Helsingin pelastuskoulu on osa Helsingin pelastuslaitoksen osaamiskeskusta. Pelastuskoulu kouluttaa pelastajia ja paloesimiehiä Helsingin pelastuslaitoksen tarpeisiin. Sisäministeriö aikoo keskittää Suomessa annettavan pelastustoimen ammatillisen koulutuksen kokonaan Kuopiossa toimivaan Pelastusopistoon.

Kaupunginhallitus katsoo, että sisäministeriön on luovuttava suunnitelmastaan peruuttaa pelastuskoulun toimiluvat.

Helsingin kaupunginhallituksen mukaan pelastuskoulu lakkauttaminen ja pelastuskoulutuksen siirtäminen Helsingistä vaarantaisi toimivan ensihoitotuotannon ja Helsingin pelastuslaitoksen strategisen suorituskyvyn säilymisen.

Vakava uhka turvallisuudelle

Kiireellisen ensihoitopalvelun tuotanto on keskeinen osa Helsingin pelastuslaitoksen strategista suorituskykyä. Helsingin pelastuslaitoksella on noin 400 ensihoitoon koulutettua palomiestä. Nämä ovat joustavasti käytettävissä sekä pelastustoimintaan että ensihoitoon. Työvuorossa on noin 40 palomiestä pelastustoiminnassa ja 30 palomiestä ensihoidossa. Nuo 40 palomiestä paikkaavat ensihoitopalvelun päivittäiset ruuhkatilanteet välittömästi. Jokainen paloauto on varustettu ensihoitovälineistöllä ja on myös ensihoitoyksikkö.  Suuronnettomuustilanteissa vapaavuorolla olevat noin 320 palomiestä voidaan kutsua nopeasti palvelukseen.

Pelastuskoulun lakkauttaminen seurauksena ensihoidon koulutus häviäisi Helsingistä.  Pitkällä tähtäimellä tämä merkitsisi, että ensihoitopalvelu ei enää kuuluisi Helsingin pelastuslaitoksen tuotantovastuuseen. Samalla pelastuslaitoksen henkilövahvuus alenisi noin 130 palomiehellä.

Jäljelle jääneet noin 270 palomiestä eivät enää riittäisi turvaamaan ensihoitopalvelun päivittäisiä tai suuronnettomuuksien resurssitarpeita. Tämä olisi Helsingin turvallisuuden kannalta erittäin haitallista. Lisäksi se alentaisi turvallisuuspalveluiden kokonaistuottavuutta, koska sekä pelastustoiminnan että ensihoitopalvelun tuottajien olisi erikseen varauduttava merkittäviin resurssien kasvattamiseen.

Merkittävä työvoimapula

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mukaan Helsingin pelastuskoulun lakkauttaminen aiheuttaisi todennäköisesti merkittävän pelastushenkilöstön työvoimapulan pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. On epätodennäköistä, että riittävästi Etelä-Suomessa asuvia hakeutuisi Kuopioon koulutukseen tai että riittävästi muualla asuvia muuttaisi koulutuksen jälkeen pääkaupunkiseudulle.

Työvoimapula heijastuisi välittömästi myös ensihoitoon. HUS:lla on yhteistoimintasopimus kaikkien alueensa pelastuslaitosten kanssa ensihoitopalvelun ja ensivastetoiminnan tuotannosta. Pelastuskoulun lakkauttaminen olisi vakava uhka, ei vain Helsingin, vaan laajemmin koko pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten henkilöstön saatavuudelle.

Lakkauttaminen hukkaisi ensihoidon erityisosaamista

Helsingin kaupunki rahoittaa Helsingin pelastuskoulun antamaa ammatillista koulutusta. Koulutukseen on panostettu jo vuosikymmenien ajan ja se toteutetaan kustannustehokkaasti. Pelastuskoulun ensihoidon opetusjakso on toteutettu yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat perehtyvät pääkaupungin ensihoitojärjestelmään ja suorittavat ohjatun harjoittelun laitoksen ensihoitoyksikössä.

Opintokokonaisuudet ja pelastuskoulun resurssit sovitetaan Helsingin pelastuslaitoksen tarpeisiin ja kokonaisresursseihin. Helsingin pelastuskoulusta valmistuneet pelastajat ovat valmiita pelastajan tehtäviin Helsingin vaativiin oloihin ilman erillistä perehdytystä.

Pelastusopistossa annettava koulutus on valtion rahoittamaa. Kokonaistaloudellisesti pelastuskoulun lakkauttaminen Helsingissä merkitsisi sitä, että valtion olisi osoitettava lisäresursseja Pelastusopistolle korvaaman pelastuskoulun lakkauttamisesta aiheutuvat lisäkoulutettavien kustannukset. Tämä lisäisi valtion kustannuksia.

Lähde: Helsingin kaupunginkanslia

Kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää