Harjoitus ja koulutus 27.9.2019

Helsingin Pelastuskoulun toiminta jatkuu ainakin kesään 2023 saakka

Helsingin pelastuskoulun oppilaat harjoituksissa keväällä 2017 Jätkäsaaressa.

Helsingin pelastuskoulun oppilaat harjoituksissa keväällä 2017 Jätkäsaaressa.

Helsingin Pelastuskoulu saa määräaikaisen luvan kouluttaa pelastajia ja alipäällystöä kesään 2023 saakka. Sisäministeriö myönsi luvan 27.9.2019 alkaen. Koulutuksen kustannuksista vastaa Helsingin kaupunki.

Helsingin Pelastuskoulu on kouluttanut pelastushenkilöstöä 46 vuotta. Koulutus noudattaa Pelastusopiston opetussuunnitelmaa, mutta opetuksessa on lisäksi huomioitu pääkaupunkiseudun erityispiirteet. Helsingin Pelastuskoulu on kouluttanut vuosittain 15 pelastaja- ja 6 alipäällystötutkintoa, joilla vastataan Helsingin pelastuslaitoksen henkilöstötarpeisiin.

”Suomalaisten turvallisuuden takaamisessa yksi keskeinen haaste tulevina vuosina on pelastusalan henkilöstömäärän riittävyys. Myönnetty määräaikainen toimilupa auttaa osaltaan varmistamaan, että pelastajia ehditään kouluttaa riittävästi tulevien vuosien tarpeisiin. Toimiluvan jatkamisella annamme Helsingin kaupungille mahdollisuuden varmistaa riittävän henkilöstön saatavuus kiireelliseen pelastustoimintaan”, sisäministeri Maria Ohisalo toteaa.

Helsingin Pelastuskoulun toimilupa peruutettiin marraskuussa 2018. Peruutus liittyi Sipilän hallituksen valmistelemaan maakuntauudistukseen.

Pelastustoimen uudistus taas liittyi aikataulullisesti juuri maakuntauudistukseen. Sisäministeriö valmistautui ratkaisemaan pelastustoimen koulutuksen kokonaisuudistuksen ja tekemään pelastuslain kokonaisuudistusesityksen ennen uuteen maakunnalliseen pelastustoimeen siirtymistä.

”Toimiluvan peruutus liittyi kiinteästi silloiseen maakuntauudistukseen, jonka toteutuessa pelastustoimen koulutus ei olisi kuulunut maakunnan tehtäviin. Tällä määräaikaisella toimiluvalla saadaan tarvittava lisäaika nyt käynnistyvän pelastustoimen hallintouudistuksen valmistelulle. Samalla turvataan Helsingin pelastuslaitokselle siirtymäajan toimintavalmius. Samaan aikaan Pelastusopiston koulutusmääriä nostetaan jo ensi vuonna, jotta ympäri Suomen vaivaavat rekrytointihaasteet saataisiin ratkaistua”, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoo.

Sisäministeriö on suunnitellut pelastustoimen koulutuksen kokonaisuudistusta, jonka valmisteluun määräaikainen toimilupa antaa kaivattua lisäaikaa.

Pelastuskoulun toimilupa on myönnetty määräaikaisena kesään 2023 siten, että viimeiset sisään otettavat opiskelijat otetaan syksyn 2021 aikana. Toimiluvan edellytyksenä on muun muassa se, että Helsingin Pelastuskoulun opetuksesta tehdään puolueeton arviointi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Koulutusmäärät ja -taso selvitetään vuonna 2022

Pelastuslain mukaan valtio huolehtii pelastustoimen ammatillisesta koulutuksesta ja muusta pelastustoimeen liittyvästä koulutuksesta. Sisäministeriö voi kuitenkin hyväksyä myös muun julkisyhteisön ylläpitämän oppilaitoksen kuin Pelastusopiston antamaan pelastusalan ammatillista peruskoulutusta.

Oppilaitoksen henkilöstön kelpoisuuteen, oppilaitoksen antamaan koulutukseen, opetukseen ja tutkintoihin sekä opiskelijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan Pelastusopistosta annettua lakia. Oppilaitoksen opetuksessa noudatetaan Pelastusopiston opetussuunnitelmia.

Sisäministeriö pyrkii johdonmukaisesti kehittämään Pelastusopistoa valtakunnallisena osaamiskeskuksena ja varmistamaan sen mahdollisuudet tuottaa korkeatasoista pelastustoimintaan osallistuvaa henkilöstöä koko maan tarpeisiin.

Pelastusopiston koulutusmäärissä varaudutaan koko maan koulutustarpeisiin. Pelastustoimen koulutusjärjestelyjen tarpeet selvitetään pelastustoimen uudistuksen yhteydessä. Esitys pelastusalan koulutusmääristä ja -tasosta tullaan tekemään vuoden 2022 loppuun mennessä

Lähde: Sisäministeriö

Kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää