Harjoitus ja koulutus 21.9.2021

Jouni Salminen suree, että säästösyistä harjoitusalueopetuksesta pitää tinkiä: ”Se vasta kallista onkin, jos alan työntekijöitä ei pystytä kouluttamaan kunnolla kädentaitoihin”

”Kun uusin versio tuli päivitettäväksi, halusin sen vielä tehdä ennen kuin jätän nämä hommat. Sen takia eläköitymiseni siirtyi kahdeksalla kuukaudella

”Kun uusin versio tuli päivitettäväksi, halusin sen vielä tehdä ennen kuin jätän nämä hommat. Sen takia eläköitymiseni siirtyi kahdeksalla kuukaudella", sanoo Jouni Salminen TOKEVA-ohjeesta.

Pelastusopiston vanhempi opettaja Jouni Salminen jäi eläkkeelle 24 vuoden uran jälkeen. Salminen on ollut aktiivisesti kehittämässä yhtä vaarallisten aineiden tärkeintä työkalua, eli TOKEVA-ohjetta.

Jouni Salmiselle ammatinvalinta oli helppoa. Isä työskenteli palomiehenä Raumalla, ja Salmiselle oli selvää, että paloasema on myös hänen tuleva työpaikkansa. Työura alkoi muutaman viikon kurssituksella palomieheksi, mutta sen jälkeen Salminen on käynyt läpi kaikki alan koulutusportaat.

Eräänä keväisenä päivänä vuonna 1997, ollessaan SPEKissä koulutuspalomestarina, hän nappasi lounaan jälkeen SPEKin lehtipinosta päivän Hesarin. Silmiin osui työpaikkailmoitus, jossa Pelastusopistoon haettiin vaarallisen aineiden kouluttamiseen vanhempaa opettajaa.

”Lamppu syttyi, että tuo on minun paikkani.”

Nyt 24 vuotta myöhemmin työ päättyy eläkkeelle siirtymiseen. Hyvä työyhteisö jäi taakse virallisesti syyskuun ensimmäisenä päivänä. Sen jälkeen alkaa totutteleminen oloneuvoksen vapaaherran elämään.

Viimeinen TOKEVA-päivitys

Salminen on ollut aktiivisesti kehittämässä yhtä vaarallisten aineiden tärkeintä työkalua, eli TOKEVA-ohjetta.

”Kun uusin versio tuli päivitettäväksi, halusin sen vielä tehdä ennen kuin jätän nämä hommat. Sen takia eläköitymiseni siirtyi kahdeksalla kuukaudella.”

Uudesta versiosta tekijä on saanut jo hyvää palautetta. Se vahvistaakin uskoa siihen, miten tärkeästä työkalusta on kyse. Mittavaa tietämystään vaarallisista aineista hän on siirtänyt eteenpäin ja on tyytyväinen, että omalle työlle tulee jatkaja.

”Vaarallisten aineiden kuljetukset lisääntyvät jatkuvasti ja onnettomuusriskit kasvavat. Onneksi torjuntavalmius pelastuslaitoksissa paranee koko ajan. Kalusto ja tieto ovat entistä parempia.”

”Valmius tehtäviin on kohtuullista, mutta harjoittelua tietysti aina tarvitaan. Se on toki yksi onnettomuustyyppi muiden joukossa. Kun harjoitusvelvoitteita on paljon, tällaisen harjoituksen järjestäminen on hankalaa.”

Hän sanookin, että pelastusalalla ollaan suurten vaatimusten edessä. Moneen eri asiaan tarvitaan osaamista.

”Kokonaisuuden hallintaan tarvitaan osaamista.”

Mittavaa tietämystään vaarallisista aineista Salminen on siirtänyt eteenpäin ja on tyytyväinen, että omalle työlle tulee jatkaja.

Perusasiat kunniaan

Parhaillaan pohditaan jälleen alan koulutuksen uudistamista. Pitkän linjan opettaja toivoo, että uudistamisessa ei mene lapsi pesuveden mukana.

”Toivottavasti tärkeät opetukselliset sisällöt ymmärretään uudistuksessakin. Ne, joilla on merkitystä perustehtävän osalta.”

Valistusta ja neuvontaa hän pitää tärkeinä, mutta mutta aina tarvitaan ammattitaitoinen pelastaja, joka osaa toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa.

”Tästä on koulutuksessa pidettävä huolta. Pelastajalla pitää olla aina kunnollinen osaaminen käytännön taitoja vaativassa, monipuolisessa työssä.”

Siksi hän suree sitä, että tiukan talouden takia harjoitusalueopetuksesta on jouduttu karsimaan.

”Mutta se vasta loppupeleissä kallista onkin, jos alan työntekijöitä ei pystytä kouluttamaan kunnolla kädentaitoihin.”

”Ja on myös järjenvastaista ylläpitää kallista harjoitusaluetta, jos sitä ei käytetä.”

”Perusasiat kunniaan”, perää pitkän päivätyön pelastusalalla tehnyt Salminen.

Lue Salmisen koko haastattelu Pelastustiedosta 6/2021!

Teksti: Esa Aalto

Kuvat: Akseli Muraja

Lue lisää