Harjoitus ja koulutus 5.12.2020

Pelastusopiston johtamisharjoittelun työkalut ja tilat saivat perusteellisen päivityksen

Uusi tekniikka ja uusitut tilat mahdollistavat monipuolisen johtamisharjoittelun. Yliopettaja Matti Honkanen opastaa toimintaa tilannekeskuksessa.

Uusi tekniikka ja uusitut tilat mahdollistavat monipuolisen johtamisharjoittelun. Yliopettaja Matti Honkanen opastaa toimintaa tilannekeskuksessa.

Pelastusopiston johtokeskusauto, johtoauto ja johtokontti tekniikoineen sekä muut johtamistilat on päivitetty perusteellisesti vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

”Toiminta-alueet ovat laajentuneet ja etäisyydet onnettomuuksiin kasvavat, jolloin etäjohtamisen ja matkan aikana tapahtuvan johtamisen merkitys korostuu”, kertoo yliopettaja Matti Honkanen Pelastusopistosta.

Kaikki johtamistilat autoja myöten toimivat samassa verkossa, mikä helpottaa tietojen jakamista.

Pelastusopistolla kehitetään koulutusympäristöä koko ajan. Tavoitteena on, että toiminta- ja oppimisympäristöt olisivat mahdollisimman lähellä sitä, mitä pelastustoimessa yleisesti käytetään.

”Kaikessa suunnittelussa on otettu huomioon myös kenttäjärjestelmä KEJOn tuomat tarpeet. Useat näytöt jokaisella työpisteellä helpottavat tiedon käsittelyä ja tilannekuvan luomista saadusta aineistosta. Videoyhteyden avulla voidaan pitää tilannekatsauksia ja päivittää tilanteen kokonaiskuvaa sitä tarvitseville. Tietolähteitä hyödynnetään monipuolisesti ja johto- sekä tilannekeskukseen on reaaliaikainen yhteys.”

Honkasen mukaan tiloissa voidaan kouluttaa eri johtamistasoja ryhmän johtamisesta aina yhtymän johtamiseen. Samanaikaisesti voidaan pitää samaa harjoitusta useammalle ryhmälle tai eri onnettomuuksia ryhmille.

Uusituissa tiloissa voidaan kouluttaa tehokkaasti eri johtamistasoja.

”Tiloissa on julkisen verkon tietokoneet ja tarvittaessa TUVE-verkon koneet – riippuen harjoituksen vaatimuksista. Alakerran uusitussa tilassa on 3+2 -pienryhmätilaa tai itsenäistä tilaa, minne voidaan sijoittaa 1–13 henkilöä johtamistoimintaa harjoittelemaan. Tämän lisäksi on iso tila , jonne mahtuu enintään 30 henkilöä. Tilaa voi muokata erilaisiin kokoonpanoihin muuttelemalla pöytien asetelmia. Myös isotkin tiedotustilaisuudet onnistuvat hienosti.”

Teksti: Kimmo Kaisto, kuvat: Pelastusopisto

Lue koko juttu Pelastustiedosta 8/2020, joka ilmestyi 11. marraskuuta.

Lue lisää