Harjoitus ja koulutus 14.6.2018

Pelastusopiston opettajat koulutuksesta: miten käy kädentaitojen?

Pelastusopiston opettajat katsovat, että kädentaidot ovat pelastajille tärkeitä. Kuvassa pelastajaopiskelijat harjoittelevat nestepalon sammuttamista.

Pelastusopiston opettajat katsovat, että kädentaidot ovat pelastajille tärkeitä. Kuvassa pelastajaopiskelijat harjoittelevat nestepalon sammuttamista.

Pelastusopiston opettajat kysyvät, miten mahdollinen ammattikorkeakoulutus vaikuttaa pelastajakoulutettavien kädentaitoihin, fyysiseen toimintakykyyn ja hakija-ainekseen.

Tämä käy ilmi lausunnosta, jonka opettajat antoivat pelastusalan koulutuksen kehittämistä käsitelleen työryhmän raportista.

Raportista annettiin määräaikaan 4. toukokuuta mennessä 26 lausuntoa. Työryhmä esittelee raportissa monia vaihtoehtoja koulutuksen kehittämiseksi. Esille nousivat muun muassa miehistökoulutuksen moduulirakenne, koulutuksen pituus, lähihoitajaopinnot ja koulutus ammattikorkeakoulussa.

Pelastusopiston opettajat ry antoi koulutuksesta oman, erillisen lausuntonsa.

”Uusista vaihtoehtoisista koulutusjärjestelmistä tulisi selvittää riittävän laajalla tutkimushankkeella, miten koulutusjärjestelmän muutokset vaikuttavat hakija-ainekseen, hakijoiden määriin, koulutettujen osaamiseen ja osaamisprofiiliin uusien koulutusmuotojen jälkeen. Viekö amk-tutkinto pelastajilta kädentaitoja, fyysisen toimintakyvyn ja muuttuuko hakija-aines muutenkin? Miten käy alipäällystötasolle esitetyissä uusissa koulutusvaihtoehdoissa?” opettajat kysyvät.

”Palomies on aina ollut ennen kaikkea kädentaitoammatti. Tämä ei lähitulevai- suudessakaan muutu, vaikka työnteon tavat ja vaatimukset muuttuvatkin. Mikäli pelastajatutkinto muuttuisi amk-tutkinnoksi, voisi se muuttaa alalle hakeutuvaa opiskelija-ainesta suuntaan, josta ei pelastustoiminnassa ole etua. Nykyinen tutkintorakenne säilyttämällä tulevaisuuden palomiesammatin vaatimuksiin voitaisiin reagoida tutkinnon laajuutta ja sisältöä kehittämällä”, sanotaan lausunnossa.

Kaikki lausunnot ovat nähtävissä verkossa lausuntopalvelu.fi-sivulla.

Pelastajatutkintoon lisää kestoa, terveystoimen tutkinto ja täydennyskoulutusvelvoite

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Akseli Muraja