Harjoitus ja koulutus 25.5.2018

Pelastusopistosta valmistui 85 tutkinto-opiskelijaa

Pelastusopiston opiskelijoita harjoitusalueella. Pelastusopistossa yhden pelastajan kouluttaminen maksaa vuodessa noin 27000 euroa. Pelastuskoululta vertailukelpoista tietoa on hankala koota.

Pelastusopiston opiskelijoita harjoitusalueella. Pelastusopistossa yhden pelastajan kouluttaminen maksaa vuodessa noin 27000 euroa. Pelastuskoululta vertailukelpoista tietoa on hankala koota.

Pelastusopiston valmistujaistilaisuudessa jaettiin tänään todistukset yhteensä 85 tutkinto-opiskelijalle. Tutkintotodistuksensa saivat pelastajakurssit 98 ja 99, alipäällystökurssi 42 sekä palopäällystön tutkinto-ohjelmasta valmistuneet amk-opiskelijat.

Pelastusopiston priimusstipendit jaettiin opinnoissaan parhaiten menestyneille. Stipendin saivat Jarkko Jokinen alipäällystökurssilta sekä Jarkko Kuusjärvi pelastajakurssilta. Omat stipendinsä jakoivat myös Palosuojelurahasto, Suomen palopäällystöliitto SPPL, Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK, Pelastustieto-lehti, Suomen palomiesliitto SPAL sekä Sotavahinkosäätiö.

Tilaisuuden juhlapuhujaksi saapui kansliapäällikkö Esko Koskinen sisäministeriöstä. Valmistuvien pelastajien valan otti vastaan pelastusylijohtaja Janne Koivukoski sisäministeriöstä. Päättävän kurssin puheenvuoron piti Matias Söderblom alipäällystökurssi 42:lta.

Katso täältä valmistuneiden nimet.

Lähde: Pelastusopisto

Kuva: Akseli Muraja

Lue lisää