Harjoitus ja koulutus 13.3.2018

Pelastusosasto pyytää lausuntoja koulutushankkeen loppuraportista

Pelastajan perustason koulutusajan lisäämistä pohditaan jopa kolmivuotiseksi.

Pelastajan perustason koulutusajan lisäämistä pohditaan jopa kolmivuotiseksi.

Sisäministeriön pelastusosasto pyytää lausuntoja Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmäraportista. Lausuntoaika on 12. maaliskuuta – 4. toukokuuta.

Pelastusosasto asetti maaliskuun alussa pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen selvittämään pelastusalan koulutuksen kehittämislinjauksia.

Hankkeen tehtävä oli kuvata pelastusalan tutkintoon johtavan koulutusjärjestelmän nykytilanne, sekä arvioida ja ennakoida mahdollisia toimintaympäristön muutoksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia pelastusalan tutkintokoulutusjärjestelmään.

Lisäksi tehtävä oli selvittää vaihtoehtoiset toteuttamistavat pelastajatutkinnon kehittämiseksi siten, että tutkinto antaa kelpoisuuden terveydenhuollon ammattihenkilöksi ja tehdä tarvittavin osin esitys tutkintokoulutusjärjestelmän kehittämisestä sekä tehdä esitys Pelastusopiston lisä- ja täydennyskoulutusjärjestelmän kehittämisestä.

Kehittämishankkeessa olivat edustettuina sisäministeriön pelastusosasto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskoulu sekä pelastuslaitokset.

Lue täältä, mitä kehittämishankkeessa ehdotettiin.

Lausunnon voi antaa täällä.

Lähde: Sisäministeriö

Kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää