Harjoitus ja koulutus 19.10.2022

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusmuutoksia koskeva esitys lausunnoille

Pelastajakurssilaisia Pelastusopistolla syyskuussa 2021.

Pelastajakurssilaisia Pelastusopistolla syyskuussa 2021.

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle esitysluonnoksen pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan tutkintokoulutuksien tasoista ja koulutusjärjestelmästä. Esitysluonnos sisältää kaksi vaihtoehtoa pelastustoimen koulutuksesta ja yhden hätäkeskuskoulutuksesta. Lausuntokierros kestää 14.11.2022 saakka.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa pelastustoimen perustutkinto muuttuisi ammattikorkeakoulututkinnoksi

Pelastustoimea koskevassa ensimmäisessä vaihtoehdossa peruskoulutus muuttuisi nykyisestä ammattitutkinnosta alemmaksi korkeakoulututkinnoksi (AMK). Tällöin koulutusaika pidentyisi nykyisestä 1,5 vuodesta noin 3,5 vuoteen. Tutkinto antaisi pätevyyden myös alipäällystön tehtäviin. Päällystötutkinto olisi puolestaan jatkossa ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK). Pelastusopistosta tulisi muutoksen myötä ammattikorkeakoulu.

AMK-tutkinnossa kaikki opiskelijat suorittaisivat yhteiset perusopinnot, joiden jälkeen suuntauduttaisiin esimerkiksi pelastustoimintaan, onnettomuuksien ehkäisyyn, siviilivalmiuteen tai tilannekeskustoimintaan. Sopimuspalokuntakoulutus huomioitaisiin yhteisissä perusopinnoissa, mikä mahdollistaisi myös avoimet ammattikorkeakouluopinnot. Fyysiset pääsyvaatimukset säilyisivät pelastustoiminnan suuntautumisvaihtoehtoon hakeutuvilla. Lisäksi ensihoidon osuus opinnoissa laajenisi. 

Toisessa vaihtoehdossa pelastustoimen perustutkinto vastaisi erikoisammattitutkintoa

Pelastustoimen toisessa vaihtoehdossa perustutkinto muuttuisi ammattitutkinnosta siten, että se vastaisi erikoisammattitutkintoa. Tällöin koulutusaika olisi noin 2–3 vuotta. Lisäksi pelastusalan ammattikorkeakoulututkinto antaisi pätevyyden alipäällystön ja päällystön tehtäviin. Koulutuksen järjestäminen pysyisi ennallaan Pelastusopistolla. 

Fyysiset pääsyvaatimukset säilyisivät ennallaan, ja sopimuspalokuntakoulutus huomioitaisiin perusopinnoissa. Lisäksi ensihoidon osuus opinnoissa laajenisi.

Hätäkeskuspäivystäjän perustutkinto säilyisi ennallaan

Hätäkeskuspäivystäjän perustutkintoa esitetään säilytettäväksi nykyisen kaltaisena ammattitutkintona. Esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviä varten opiskeltaisiin jatkossa hätäkeskusalan erikoistumiskoulutus, joka antaisi kelpoisuuden toimia esimerkiksi ylipäivystäjänä ja vuoromestarina.

Lausuntojen huomioimisen jälkeen pelastusylijohtaja luovuttaa lopulliset esitykset pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusmuutoksista sisäministerille vuoden 2022 aikana. Sisäministerin päätöksen perusteella käynnistetään kaksivuotinen koulutusten lainsäädäntöhanke (sisäministeriö) ja toteutushanke (Pelastusopisto).

Lähde: sisäministeriö
Kuva: Kimmo Kaisto

Anna lausunto | lausuntopalvelu.fi 
Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistus 
Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishanke

Lue lisää