Harjoitus ja koulutus 22.6.2016

Raskaspelastusjoukkue vaativiin oloihin

Venäjällä Ruskealan kaivoksella raskaspelastusjoukkue harjoitteli EMERCOMMin henkilöstön kanssa korkealta pelastamista ja vesisukellustoimintaa erillisinä harjoitteina.

Venäjällä Ruskealan kaivoksella raskaspelastusjoukkue harjoitteli EMERCOMMin henkilöstön kanssa korkealta pelastamista ja vesisukellustoimintaa erillisinä harjoitteina.

Vaativissa ja pitkäkestoisissa onnettomuustilanteissa tarvitaan usein erikoistaitoja sekä -kalustoa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on perustanut ensimmäisenä  Suomessa raskaspelastusjoukkueen.

Osa jäsenistä on mukana kansainvälisessä FRF-muodostelmassa (Finn Rescue). FRF on etsintään sekä raivaus-, pelastus-, sammutus- ja lääkinnälliseen pelastustoimintaan kykenevä komennuskunta. Raskaspelastusjoukkuetta voidaan käyttää vaativissa ja pitkäkestoisissa onnettomuustilanteissa tehtävien hoitamiseksi oman maakunnan ja naapuripelastuslaitoksien alueella sekä virka-aputehtävissä yhteistyöviranomaisille.

Erityisosaamista löytyy muun muassa metsäalalta, rakentamispuolelta ja it-alalta. Yli puolella valituista on veneenkuljettajan lupakirja ja lähemmäs puolelta löytyy vesisukeltajankin pätevyys. Erikoistumisalueita ovat esimerkiksi köysipelastaminen ja korkealla työskentely, nostot ja siirrot, tuentatoimet, betonin läpäisy, tekninen ja taktinen etsintä, koiratoiminta sekä kaivos- ja maanalainen toiminta. Peruskoulutus on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lue koko juttu Pelastustiedosta 4–5/2016, joka ilmestyy 29. kesäkuuta.

Teksti: Kimmo Kaisto
Kuva: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Lue lisää