Harjoitus ja koulutus 10.6.2021

Stadin brankkarien palkkakuoppaa yritetään luoda umpeen – vappusatasen jälkeen satasen korotus talousarvioon

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella työskentelevien pelastajien palkka yritetaan nyt saada samalle tasolle naapurilaitosten kanssa.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella työskentelevien pelastajien palkka yritetaan nyt saada samalle tasolle naapurilaitosten kanssa.

Helsinkiläisten palomiesten palkka nousi vappuna satasella ja ylipalomiesten 40 eurolla. Palomiesten oma vappusatanen liittyy Helsingin kaupungin sisäiseen pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelmaan. Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen työntekijät pääsivät tähän mukaan, koska viime aikoina rekrytoinnit eivät ole tuoneet toivottua tulosta.

Stadin brankkarit ovat vielä toisen satasen verran jäljessä naapurilaitosten kollegoitaan. Pelastuskomentaja Jani Pitkäsen mukaan palkkakuoppaa aletaan nyt luoda umpeen talousarvion kautta.

Näin näkee asian parhaiten hoituvan muun muassa kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu ja entinen pelastuslautakunnan puheenjohtaja Juha Hakola.

”Kun palomiesten pitkään esillä ollut palkka-asia valmistellaan hyvin ja sisällytetään talousarvioon, asia saadaan varmasti kuntoon. Tämä ei ole valtuutettujen tahdosta kiinni, vaan asian valmistelusta. Jos asia on hyvin valmisteltu, valtuutetut eivät sitä torppaa”, Hakola sanoo.

Hän huomauttaa, että rahoituksen saaminen budjettiin on välttämätöntä, sillä pyytäjiä on muitakin.

”Turvallisuus on itselleni ollut aina tärkeä asia, mutta uskon, että muutkin näkevät myönteisesti Stadin brankkarien tekemän työn.”

Myös pelastuslautakunnan puheenjohtaja ja perussuomalaisten valtuutettu Matias Turkkila pitää välttämättömänä, että palomiesten naapurilaitoksista jälkeen jäänyt palkka korjataan.

”Olemme lautakunnassa olleet tästä yksimielisiä. Olemme käsitelleet asiassa tehtyjä talousarvioaloitteita. Kenties asia ei etene, koska pyytäjiä olisi muitakin, jos palomiesten palkkaa nostettaisiin.”

Turkkilan mielestä on tärkeää, että palkkauskysymys saadaan korjattua siten, että siitä saadaan syntymään laaja yhteisymmärrys eri poliittisten ryhmien kesken. Hän katsoo, että erityisesti suurempien ryhmien edustajat pitää saada asian taakse.

”Se pitää saada maaliin talousarvion kautta ja siksi tätä asiaa on pidettävä esillä”, Matias Turkkila sanoo.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma pitää tärkeänä, että palomiesten palkkaa pitää nostaa samalle tasolle kuin naapurialueilla, mutta tarvitsevia on muitakin. Myös pienempipalkkaisia ammattiryhmiä.

”Pääkaupungissa ammatin haasteet ja työnkuva ovat vaativammat kuin naapurialueilla, joten palkankin pitää sitä vastata. Toivon, että saadaan selkeä suunnitelma, jossa vuosittain voidaan tehdä korotuksia ja palkka olisi kilpailukykyinen. Ensihoidonkin pitää näkyä palkassa”.

Sosialidemokraatit olisivat hänen mukaansa tekemään palkkakorjauksen nopeamminkin. Uuden valtuuston on otettava ensitöinään palkkakehitysohjelma käsiteltäväksi.

Työvoimaa tarvitaan

Helsingin pelastuslaitoksella on edessään mittavat rekrytointihaasteet. Helsingin Pelastuskoulutusta valmistuu ainakin vuoteen 2023 saakka 15 työntekijää, joilla voidaan kattaa vuosittainen poistuma eli eläköityvät tai muualle töihin siirtyvät.

”Sen sijaan aluehallintoviraston uhkasakolla meille langetetut vaatimukset parantaa toimintavalmiutta lisäävät rekrytointitarvetta. Vuoteen 2025 saakka tarve on ollut 72 uutta palomiestä, josta olemme saaneet rekrytoitua sen verran, että vaje on tällä hetkellä 48 työntekijää.”

Komentaja ei pidä omaa koulutusta kielteisen palkkakehityksen syynä. Pari sataa euroa pienempi palkka voi olla kriittinen tekijä sellaisille, jotka ovat olleet muualla töissä. Koulutuksen kautta riviin tulevat näkevät etuna sen, että työpaikka on valmistuvalle taattu.

Rekrytointihaaste näkyy jo nyt Helsingin pelastuslaitoksella, sillä uutta työvoimaa on vaikea saada avoimiin virkoihin. Komentaja toivoo, että parin sadan euron takamatka naapurilaitoksiin saadaan kirittyä kiinni ensi vuoden aikana.

”Palkkakehityssuunnitelmaan mukaan pääseminen on viesti henkilöstölle, että pitkään hiertäneessä asiassa päästään viimein myönteisemmin eteenpäin.”

Teksti: Esa Aalto Kuva: Ossi Pietiläinen

Lue lisää