Harjoitus ja koulutus 18.11.2021

Täydentävässä talousarviossa esitetään pelastajakoulutukseen 1,95 miljoonaa euroa

Määrärahaa esitetään muun muassa turvallisuusviranomaisten yhteisen KEJO-tietojärjestelmän kehittämiseen 6,85 miljoonaa euroa ja Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmämaksuihin 1,3 miljoonaa euroa. Pelastajakoulutuksen vahvistamiseen esitetään yhteensä 1,95 miljoonaa euroa.

Määrärahaa esitetään muun muassa turvallisuusviranomaisten yhteisen KEJO-tietojärjestelmän kehittämiseen 6,85 miljoonaa euroa ja Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmämaksuihin 1,3 miljoonaa euroa. Pelastajakoulutuksen vahvistamiseen esitetään yhteensä 1,95 miljoonaa euroa.

Sisäministeriön hallinnonalalle esitetään vuoden 2022 täydentävässä talousarvioehdotuksessa yhteensä 20,4 miljoonan euron lisäystä.

Määrärahaa esitetään muun muassa turvallisuusviranomaisten yhteisen KEJO-tietojärjestelmän kehittämiseen 6,85 miljoonaa euroa ja Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmämaksuihin 1,3 miljoonaa euroa. Pelastajakoulutuksen vahvistamiseen esitetään yhteensä 1,95 miljoonaa euroa.

Pelastustoimen toimintavalmiuden parantaminen ja varallaoloon liittyvät muutokset aiheuttavat vuosien 2020−2030 aikana noin 1 000 pelastajan lisätarpeen. Pelastajakoulutettavien aloituspaikkamäärää nostetaan kertaluonteisesti 24:llä opiskelijalla.

Ruotsinkielisen pelastajahenkilöstön määrän turvaamiseksi järjestetään vuonna 2022 alkava ruotsinkielinen 30 opiskelupaikan pelastajakurssi. Ruotsinkielinen kurssi toteutetaan Kuopiossa sijaitsevan Pelastusopiston järjestämänä alueellisena kurssina yhteistyössä toisen alueellisen pelastuslaitoksen kanssa. Pelastajakoulutuksen lisäyksellä turvataan palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja laatua koko maassa.

Pelastustoimen erityismenojen määrärahojen tasoa ehdotetaan nostettavaksi noin miljoonalla eurolla kolmeen miljoonaan euroon.

Lähde: Sisäministeriö

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää