Harjoitus ja koulutus 6.11.2021

Tulityöt: Kyselyn mukaan kurssinjohtajat kouluttavat mieluiten lähiopetuksena

Tulityöseminaarissa 2018 käsiteltiin tulitöiden turvalliseen suorittamiseen liittyviä kysymyksiä, koulutusjärjestelmän ajankohtaisia asioita ja suunnattiin katsetta koulutuksen tulevaisuuteen. Hiljattain kurssinjohtajille tehdyssä kyselyssä valtaosa suosi lähiopetusta webinaarien sijaan.

Tulityöseminaarissa 2018 käsiteltiin tulitöiden turvalliseen suorittamiseen liittyviä kysymyksiä, koulutusjärjestelmän ajankohtaisia asioita ja suunnattiin katsetta koulutuksen tulevaisuuteen. Hiljattain kurssinjohtajille tehdyssä kyselyssä valtaosa suosi lähiopetusta webinaarien sijaan.

Lähiopetus on huomattavasti webinaaria mieluisampi tapa kouluttaa tulitöiden turvallisuustutkintoa, selviää kurssinjohtajille tehdystä kyselystä. Kolme neljäsosaa vastaajista kertoo kouluttavansa mieluiten lähiopetuksena ja vain viisi prosenttia webinaarina.

”Webinaarissa en saa sellaista keskustelua ja pohdintaa aikaiseksi kuin lähiopetuksessa. Tykkään olla kontaktissa ihmisten kanssa niin, että ollaan samassa tilassa”, perustelee yksi vastaajista.

Juuri vuorovaikutuksen puute korostuu vastauksissa webinaarien huonona puolena. Myös kurssilaisten aktivoiminen, mielenkiinnon ylläpito, henkilöllisyyden tarkistaminen, tekniset ongelmat sekä teorian yhteensovittaminen käytännön alkusammutusharjoituksen ja tentin kanssa koetaan hankalaksi.

Monen mielestä webinaarimahdollisuus on silti hyvä. Hyviksi puoliksi mainitaan muun muassa terveysturvallisuus, vähempi matkustaminen ja sitä kautta ajan säästö. Tulityökoulutuksen teoriaosuus on toistaiseksi mahdollista kouluttaa webinaarina vuoden 2021 loppuun. Tulityötoimikunnan ja valtaosan kurssinjohtajista toiveena on kattavampi lähiopetukseen paluu.

Teksti: Jarkko Sorjonen
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää tulitöistä Pelastustiedosta 8/2021, joka ilmestyy 10. marraskuuta.

Lue lisää