Pelastustoiminta 10.3.2020

Hätänumeroon kuulumattomien puheluiden määrä on lisääntynyt

Vuonna 2019 hätäkeskukset vastaanottivat yhteensä noin 865 000 (607 000 vuonna 2018) virheellistä ilmoitusta, jotka eivät olisi kuuluneet hätäkeskuspalveluihin. Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tommi Hopearuohon mukaan virheelliset ilmoitukset olivat pääasiassa sellaisia, missä ei tarvita paikalle kiireellistä viranomaisapua, mutta kansalaisella ei ole ollut tietoa muusta auttavasta tahosta. Hopearuoho pitää hyvänä suuntana sitä, että ilkivaltaisten ilmoitusten osuus kokonaismäärästä on selkeästi vähentynyt.

Virheelliset ilmoitukset ovat pääasiassa sellaisia, missä ei tarvita paikalle kiireellistä viranomaisapua, mutta kansalaisella ei ole ollut tietoa muusta auttavasta tahosta. Ilkivaltaisten ilmoitusten osuus virheellisistä ilmoituksista oli 58 000, ja se laski merkittävästi edellisvuodesta (84 000).

”Teemme aina tarvittaessa ilkivaltaisista ilmoituksista tutkintapyynnön poliisille, sillä jokainen virheellinen yhteydenotto hätänumeroon voi viivästyttää oikean avuntarvitsijan palvelua. Hätälinjan tahallinen häirintä on tuomittava teko”, muistuttaa Hopearuoho.

Vuonna 2019 vastattujen hätäilmoitusten kokonaismäärä kasvoi lähes 8 prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna. Hätänumerossa 112 käsiteltiin noin 2 952 000 hätäilmoitusta kun vuonna 2018 luku oli 2 736 000.

Viime vuonna käyttöönotetun hätäkeskustietojärjestelmän tekniset ratkaisut mahdollistavat tehokkaamman hätäpuheluun vastaamisen. Hätäpuhelut yhdistyvät vapaana olevalle päivystäjälle konkreettisesti nopeammin kuin aiemmin. Samoin tietojärjestelmän yleinen käytettävyys mahdollistaa hätäilmoituksen käsittelyn tehokkaasti.

Lähde: Hätäkeskuslaitos
Kuva: Pixabay

Lue lisää