Pelastustoiminta 9.3.2020

Hätänumerosta tarvitaan eniten ensihoidon palveluita

Vuonna 2019 kaikista käsitellyistä hätäilmoituksista 1 426 000 johti tehtävän välittämiseen viranomaiselle. Hätänumeroon soitetaan eniten terveystilanteen yleisestä heikentymisestä, kaatumisista ja sydänperäisestä rintakivusta.

Hätäilmoituksen perusteella välitetyt tehtävät jakautuivat viranomaisille seuraavasti: ensihoito 54 %, poliisi 36 %, pelastus 6 % ja sosiaalipäivystys 4 %. Tehtävät ovat jakautuneet eri viranomaisille saman trendin mukaan jo muutaman vuoden ajan.

”Ensihoito on tehtävämäärältään suurin toimiala, kun puhutaan hätäilmoituksen perusteella välitetyistä tehtävistä. Ensihoidon tehtävämäärät ovat olleet kasvussa jo useamman vuoden ajan ja kasvu jatkuu edelleen. Ensihoidon tehtävissä on havaittavissa se, että ikääntyneitä on paljon ja he tarvitsevat hoitoa erilaisiin sairauksiin. Myös terveyspalvelujen keskittäminen näyttäisi aiheuttavan jonkin verran enemmän yhteydenottoja hätänumeroon”, toteaa Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tommi Hopearuoho.

Sosiaalitoimen päivystysluonteiset tehtävämäärät ovat kasvaneet jo useita vuosia ja kasvuvauhti on ollut suhteellisesti suurinta kaikista toimialoista.

”Kansalaisten yleinen tietoisuus sosiaalitoimenpäivystyksestä on koko ajan lisääntynyt ja tämä on osaltaan lisännyt yhteydenottoja hätänumeroon. Hätäkeskuslaitoksen suunnasta katsottuna ikääntyvien ja alaikäisten erilaiset huolenpitoon liittyvät tilanteet lisääntyvät koko ajan”, selventää Hopearuoho.

Poliisi- pelastus-, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos määrittelevät tehtävän muodostumiseen vaikuttavat hälytyskriteerit kukin oman toimialansa näkökulmasta. Lain mukaan hätäkeskuspäivystäjän on noudatettava viranomaisten riskinarvio-ohjeistusta hätäilmoituksen käsittelyssä.

Lähde: Hätäkeskuslaitos

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää