Pelastustoiminta 28.1.2021

Ikäpuvulla ymmärrystä ikääntyneiden liikuntarajoitteista – Etelä-Karjalan pelastuslaitos mukana tutkimassa hoivapalvelukohteiden poistumisturvallisuutta

GERT-ikäpuku käytössä LAB-ammattikorkeakoulun tiloissa. Ikäpuku jäljittelee ikääntyneen ihmisen heikentynyttä näköä, kuuloa ja liikuntakykyä. Kuvat: Heidi Huuskonen/Etelä-Karjalan pelastuslaitos

GERT-ikäpuku käytössä LAB-ammattikorkeakoulun tiloissa. Ikäpuku jäljittelee ikääntyneen ihmisen heikentynyttä näköä, kuuloa ja liikuntakykyä. Kuvat: Heidi Huuskonen/Etelä-Karjalan pelastuslaitos

ToPo-hanke (toiminnallinen poistumisturvallisuus) pyrkii ymmärtämään poistumisturvallisuuden eri osa-alueita ja niiden välisiä riippuvuuksia, jotta poistumisturvallisuutta voitaisiin korjata ja kehittää entisestään. Tutkimuskohteina ovat rakennuksen turvallisuus ja yksilön henkilökohtaisen toiminnan vaikutus.

”Turvallisuus hoivapalveluissa koostuu monista tekijöistä. Hoivapalveluiden asukkailla voi olla monenlaisia toimintakyvyn rajoitteita ja hoidon turvallisuuden lisäksi yhtenä vaikuttavana tekijänä on myös poistumisturvallisuuden huomioiminen. Sote-toimijoina meille on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää ja olla tietoisia myös poistumisturvallisuuden vaikutuksesta kokonaisturvallisuuteen”, kertoo asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö Camilla Seppälä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsotesta.

Poistumisreittien toimivuutta selvitettiin muun muassa käyttämällä asua, joka jäljittelee ikääntyneen ihmisen heikentynyttä näköä, kuuloa ja liikuntakykyä. Niin kutsutun GERT-puvun (GERonTologic Simulator) avulla tutkijat selvittivät, miten ikääntynyt henkilö toimii ja kykenee liikkumaan poistumistilanteen aikana. Testihenkilöinä ikäpuku-kokeessa toimi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen henkilökuntaa.

”Testiasetelmassa mitattiin henkilöiden poistumisen nopeutta sekä kerättiin henkilökohtaisia arvioita siitä, mihin ikääntyminen erityisesti poistumisessa vaikutti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Ikäpukua testattiin poistumisturvallisuudessa kansallisella tasolla”, kertoo ensihoidon lehtori Tia Windahl LAB ammattikorkeakoulusta.

Windahl on tyytyväinen puvun tuottamasta tutkimushyödystä. Puku auttaa ymmärtämään, miltä liikuntarajoitteisuus tuntuu ja miten rajoitteet tulisi huomioida pelastustilanteissa.
”Ikäpuvun käyttämisestä poistumisturvallisuuden arvioinnin välineenä on saatu hankkeessa hyviä tuloksia. Pelastusviranomainen hyötyy sen käytöstä erityisesti siinä, että pelastuslaitosten henkilöstö kykenee saamaan omakohtaisen ja realistisen käsityksen ikääntyneen ihmisen toiminnasta sekä tuntemuksista nopeaa poistumista vaativassa tilanteessa.”

Hanketta hallinnoi Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Muita hankkeeseen osallistujia ovat Kymenlaakson pelastuslaitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyden huollon kuntayhtymä Eksote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT-yliopisto) sekä LAB-ammattikorkeakoulu.

Hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto. Hanke päättyy tämän vuoden syyskuussa.

Katso video ikäpuvun käytöstä.

Teksti: Petri Vanhanen. Kuvat: Heidi Huuskonen/Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Lue lisää