Pelastustoiminta 21.3.2020
Facebook (34)

Keinotodellisuus opettaa pelastusalaa

Pelastusopiston harjoituksissa on visualisoitu erilaisia onnettomuustilanteita FireStudio- ja XVR-simulaatioympäristöissä.

Pelastusopiston harjoituksissa on visualisoitu erilaisia onnettomuustilanteita FireStudio- ja XVR-simulaatioympäristöissä.

Hälytysilmoitus tulee tehtäväkoodilla 403 B. Suuri puutavaran varastohalli on tulessa. Pelastusopiston opiskelija Ilari Nokkanen on ensimmäisen pelastusjoukkueen johtajana ensimmäisenä onnettomuuspaikalla. Hän tekee tiedustelun ja luo tilanteen taktiikan. Palon suuruuden vuoksi painopiste asettuu palon rajaamiseen, koska resurssit eivät alkuvaiheessa riitä sen sammuttamiseen.

Virtuaalitodellisuutta käyttävä harjoitus on rakennettu Fire Studio -opetusohjelmalla. Pelastusopiston opiskelijat ovat turvassa opiston harjoitusalueella ja luokkahuoneissa. Tietokone tuottaa ruuduille kuvamanipuloidun animaation kuvitteellisesta rakennuspalosta, ja ruudulla nähdyn perusteella opiskelijat tekevät tehtävää koskevia päätöksiä.

Kustannustehokas harjoittelutapa

Rakennuspalo sammuu ja henkilövahinkoja ei synny. Nokkasen tehtävä päättyy hyvin.

”Simulaation loppupalautteen jälkeen oloni oli tyytyväinen, koska harjoitus meni kokonaisuutena hyvin ja opin jälleen uusia elementtejä ja kehityskohteita niin omasta johtamisestani, kuin myös esimerkiksi tiedustelutiedon tarkkuuden ja laajuuden tärkeydestä.”

Opiskelijan ja opettajan näkökulmasta simulaattorit helpottavat opiskelua valtavasti.

”Laitteen käyttöä mallintavissa simulaattoreissa opiskelija voi tehdä harjoittelussa virheen ja silti mikään ei mene rikki. Se on turvallinen harjoittelutapa. Ei kaada konetta, eikä riko paikkoja”, kertoo Pelastusopiston vanhempi opettaja Vesa Olkkonen.

Todellisuusvaikutelmalla oppiminen

Simulaation aitousvaikutelma syntyy siitä, että käyttäjälle tarjotaan mahdollisimman paljon oikean elämän todellisuutta vastaava kuva.

Virtuaalitodellisuutta käyttävässä Fire Studiossa vaikutelma syntyy oikean elämän kohteen valokuvista, joihin on animoitu liekkejä päälle. XVR:ssä läsnäolon tunnetta tarjoaa kolmiulotteinen ympäristö, jossa oppilas voi liikkua vapaasti.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen puolella alettiin viime vuonna harjoitella virtuaalilasien kanssa 360 asteen videon ja stillkuvan ympäristössä.

Hyötyä myös kentälle

Kouluttamisen ja opettamisen lisäksi virtuaalitodellisuuden tekniikoista olisi apua myös työtehtävissä.

Olkkosen haaveissa olisi järjestelmä, jossa pelastustilanteen ylin johto pääsee 360-videokameroiden kautta tutkimaan tapahtumapaikkaa. 360-kameroiden avulla katsoja saa käänneltyä päätään vapaasti ja zoomattua haluamiinsa kohteisiin. Tämä vapauttaisi tilanteesta, jossa pelastuspaikalla läsnä oleva kuvaaja ei huomaa taltioida kuvaan jotain sellaista, joka olisi tilannejohtajan kannalta oleellinen yksityiskohta.

Pelastustiedon numero 2/2020 kertoo lisää virtuaalitodellisuuden hyötykäytöstä.

Teksti: Petri Vanhanen

Kuva: Pelastusopisto

Lue lisää