Pelastustoiminta 13.4.2024

Lihaskunto- ja kestävyysharjoittelua pelastajille

Fysioterapeuttiopiskelija teki koulutuspaketin lihasvoima- ja kestävyysharjoittelusta pelastajille ja sopimuspalokuntalaisille.

Fysioterapeuttiopiskelija teki koulutuspaketin lihasvoima- ja kestävyysharjoittelusta pelastajille ja sopimuspalokuntalaisille.

Pelastajan työ on fyysisesti raskasta ja se kuormittaa työntekijän hengitys- ja verenkiertoelimistöä sekä tuki- ja liikuntaelimistöä. Työtehtävät vaativat hyvää hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa, mikä tukee työtehtävistä selviytymistä, ehkäisee työtapaturmia, sydän- ja verisuonisairauksia sekä parantaa jo mahdollisesti olemassa olevien sairauksien ennustetta. Koska pelastajan työtehtävät sisältävät myös raskaiden taakkojen käsittelyä, vaaditaan pelastajalta myös hyvää lihasvoimaa ja -kestävyyttä.

Koulutusmateriaali tukena

Koulutusmateriaali fyysisen suorituskyvyn harjoittelun tueksi syntyi fysioterapeuttiopiskelijan ammatilliseen harjoittelujaksoon sisältyvänä kehittämistehtävänä. Kehittämistehtävän tarkoituksena oli luoda Etelä-Karjalan Pelastuslaitokselle tiivis koulutuspaketti eri lihasvoima- sekä kestävyysharjoittelun muodoista, joita pelastajat ja sopimuspalokuntalaiset voivat hyödyntää työtehtäviään tukevassa harjoittelussa sekä FireFit-lihaskuntotestiin ja hengitys- ja verenkiertoelimistön testiin valmistautumisessa. Tarkoituksena oli myös motivoida säännölliseen liikuntaan ja antaa työkaluja harjoitteluun terveyden edistämisen näkökulmasta. 

Koulutusmateriaalin sisältö laadittiin pilottikoulutustilaisuuteen osallistuneiden Luumäen sopimuspalokuntalaisten esittämien toiveiden pohjalta. Kirjallinen materiaali sisältää perusteet yleiseen harjoitteluun sekä tekijöitä, joita tulee ottaa huomioon yksilöllisessä harjoittelussa. Lisäksi materiaalissa on esitetty perusteet maksimivoima- ja kestovoimaharjoittelusta, lihasmassan kasvatusta tukevasta harjoittelusta sekä kestävyysharjoittelusta. Materiaalissa on kerrottu myös pelastusalan vaatimuksista hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön kunnolle sekä vaatimuksiin soveltuvia harjoittelumuotoja. Materiaaliin on myös lisätty FireFit-lihaskuntotestien liikkeet ja niiden tavoitteet sekä suoritustekniikat sanallisesti ja kuvina. 

Vinkkejä harjoitteluun sopimuspalokuntalaisille

Teoriaa ja käytännön harjoituksia sisältävä koulutusmateriaali pilotoitiin Luumäen paloasemalla sovittuna viikkoharjoitusajankohtana. Osallistujia oli noin kymmenen sopimuspalokuntalaista. Teoriaosuuteen käytettiin aikaa noin tunti, jonka aikana osallistujille tarjottiin mahdollisuus esittää kysymyksiä Powerpoint-esityksen lomassa. Osallistujat olivat hyvin aktiivisia ja keskustelua syntyi runsaasti muun muassa lihaskuntoharjoittelussa käytettävistä yksilöllisistä palautumisajoista, kestävyysharjoittelun eri muodoista sekä yksilöllisten tavoitteiden merkityksestä harjoittelun toteuttamisessa. Sen lisäksi, että osallistujat kokivat saamansa harjoitteluvinkit tarpeellisiksi kuntotestien näkökulmasta, olivat he kiinnostuneita myös omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta liikunnan avulla.

Teoriaosuuden jälkeen käytiin läpi FireFit lihaskuntotestistöön sisältyvien penkkipunnerruksen, jalkakyykyn, leuanvedon sekä istumaan nousun suoritustekniikoita kuntosaliympäristössä. Keskustelua heräsi muun muassa maksimisuoritteiden testaamismahdollisuuksista ja testaamiseen liittyvistä turvallisuustekijöistä. Ajatuksia vaihdettiin lisäksi erilaisista yksilöllisistä tekijöistä liittyen suoritustekniikoihin, kuten penkkipunnerruksen oteleveydestä sekä jalkaterien asennosta kyykyssä. Osallistujille annettiin myös vinkkejä kaikkien liikkeiden harjoittamiseen ja käytiin läpi erilaisia tukiliikkeitä ja keinoja kehittää suorituksia.

Koulutustilaisuus koettiin hyödyllisenä

Koulutukseen osallistuneet sopimuspalokuntalaiset antoivat positiivista palautetta koulutuksesta. Materiaalin sisältö koettiin selkeänä ja hyödyllisenä ja sen kerrottiin vastanneen osallistujien tarpeisiin toiveiden mukaisesti. Osallistujat kertoivat saaneensa paljon uutta ja ajankohtaista tietoa sekä päässeensä palauttamaan mieleensä aikaisemmin opittua. Koulutusmateriaali on jatkossa hyödynnettävissä koko Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen alueella.

Kirjoittajat:
Tia Martinen, fysioterapeuttiopiskelija, LAB-ammattikorkeakoulu
Outi Pöyhönen, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu, fysioterapeuttikoulutus
Kuva: Tomi Hauska

Lue lisää