Pelastustoiminta 18.2.2015

Mopoauto palaa henkilöautoa herkemmin

Mopoauto eli virallisesti kevyt nelipyörä on kahdelle henkilölle rekisteröity ajoneuvo. Mopoauto saa painaa enintään 350 kiloa. Suurin sallittu ajonopeus on 45 kilometriä tunnissa.

Mopoauto eli virallisesti kevyt nelipyörä on kahdelle henkilölle rekisteröity ajoneuvo. Mopoauto saa painaa enintään 350 kiloa. Suurin sallittu ajonopeus on 45 kilometriä tunnissa.

Mopoautoilla on nelinkertainen riski joutua kolariin ja viisinkertainen riski palaa henkilöautoon verrattuna.

Tähän tulokseen tuli Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämispalveluiden tutkimusjohtaja Esa Kokki, joka vertaili Pronto-tietokannan ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastoja eri ajoneuvojen onnettomuuksista.

Viime vuonna mopoauto oli osallisena 191 liikenneonnettomuudessa. Trafin mukaan Suomessa on yli 3 miljoonaa rekisteröityä henkilöautoa, eli 300 jokaista mopoautoa kohti. Kolareita, joihin hälytettiin pelastusviranomainen, sattui viisi 1 000 ajoneuvoa kohti.

”Suhdeluku on pysynyt samana viimeisen kolmen vuoden ajan. Mopoautoilla on siis nelinkertainen todennäköisyys joutua kolariin henkilöautoihin verrattuna”, Kokki sanoo.

Hän uskoo, että mopoautojen korkea onnettomuusriski johtuu pääosin kuljettajien vähäisestä ajokokemuksesta.

“Todennäköisesti mopoautojen kuljettajat ovat vähän kokemattomampia. Aikaisemmin kevyenliikenteen väylillä mopoilleet ovat tulleet ajoväylille autojen joukkoon”, hän sanoo.

Mopoautojen kolareissa myös henkilövahinkojen määrä on suurempi kuin henkilöautoilla. Viimeisen kolmen vuoden aikana mopoautokolareissa on sattunut kolme kuolemantapausta. Viime vuonna pelastusviranomaiset arvioivat 155 henkilön loukkaantuneen mopoautokolarissa. Näistä 11 arvioitiin loukkaantuneen vakavasti.

Vuosittain noin 20 mopoautopaloa

Mopoautokolareista, joihin pelastusviranomaisia on hälytetty, 81 prosentissa aiheutui henkilövahinkoja. Henkilöautojen kolareista joka toisessa loukkaantuu ihmisiä.

”Henkilövahinkoja aiheuttaneiden mopoautokolareiden määrä on pieni, joten alueellisesta vertailusta ei kannatta tehdä kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä”, Kokki kertoo.

Kokin mukaan loukkaantumisiin voi vaikuttaa myös ajoneuvon keveys ja henkilöautoa heikommat turvavarustelut.

Kokin mukaan mopoautopalo on harvinainen tapaus.

”Mopoautopalojen määrässä ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia, niiden lukumäärä on vaihdellut viimeisten kolmen vuoden aikana 20 molemmin puolin.”

Pelastusviranomaisen hälyttämisen aiheuttaneita henkilöautopaloja on vuosittain neljä 10 000 ajoneuvoa kohti. Vaikka palojen määrä on pieni, mopoautoilla on silti viisinkertainen tulipalon riski henkilöautoihin verrattuna. Mopoautopaloja on suhteessa yhtä usein kuin kuorma-autopaloja, mutta puolet vähemmän kuin linja-autopaloja.

Mopoautojen lukumäärä on lisääntynyt vuosittain. Trafin rekisterien mukaan vuoden 2014 lopussa Suomessa oli jo yli 10 000 rekisteröityä mopoautoa. Kahdessa vuodessa määrä oli lisääntynyt 3 000 mopoautolla.

Eniten mopoautoja on Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Näiden neljän maakunnan alueella on 63 prosenttia kaikista maamme mopoautoista.

mopoautokolarit

Teksti: Kaisu Puranen

Kuvat: Pelastusopisto

Lue lisää