Onnettomuuksien ehkäisy 3.7.2024

Suviseuroissa menehtyi ihminen – Tapahtumajärjestäjien kiinnitettävä huomiota

Linkkitolppa katkesi kovassa myrskysäässä Suviseuroissa Pudasjärvellä. Myrskyn aiheuttamiin onnettomuuksiin on varauduttava kaikissa tapahtumissa.

Linkkitolppa katkesi kovassa myrskysäässä Suviseuroissa Pudasjärvellä. Myrskyn aiheuttamiin onnettomuuksiin on varauduttava kaikissa tapahtumissa.

Pudasjärven Suviseura-alueella menehtyi ihminen, kun siirrettävän mastoperävaunun linkkitolppa katkesi myrskyssä lauantaina 29.6. hieman kello 13.00 jälkeen. Kaatunut linkkitolppa oli kahden teleoperaattorin linkkiasema ja sen asennus oli ostettu alihankkijalta. 
”Toimijoita oli nyt niin monta, että tapahtumajärjestäjä ei pystynyt hallinnoimaan mastoon liittyvää kokonaisturvallisuutta. Järjestäjällä oli tieto rajuilmoista, se oli varautunut muuttuviin sääolosuhteisiin ja ryhtynyt ihmisiä suojaaviin toimenpiteisiin. Mastoa ei kuitenkaan saatu laskettua, koska laskeminen olisi vaatinut toimenpiteitä, joihin tarvittiin erillinen lupa alihankintaketjun toimijoilta. Kaikkia hankintaketjun toimijoita ei kyetty tavoittamaan riittävän nopeasti”, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Kurt Kokko.
Masto oli katkennut ja kaatuessaan aiheuttanut vakavat vammat maston alle jääneelle henkilölle, joka myöhemmin menehtyi saamiinsa vammoihin. Maston välittömässä läheisyydessä oli onnettomuushetkellä ollut useita henkilöitä. Alustavan tiedon mukaan osa näistä henkilöistä olisi saanut eriasteisia lievempiä vammoja. 

Enemmän huomiota kokonaisturvallisuuteen

Onnettomuustutkintakeskus toteaa, että maston sijaintia valittaessa olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota turvallisuustekijöihin. Masto oli nyt sijoitettu tapahtuma-alueen reunalle, mutta liikenteeltään paikka oli kuitenkin vilkas. Alueella sijaitsi huoltotiloja ja WC:t. Lisäksi tolpan ympärillä olisi myös pitänyt olla laajempi turva-alue, mikä olisi estänyt henkilövahingot.
”Maston paikan valinnassa kohtaavat eri intressit, kuten operaattorien arvio tukiaseman kannalta parhaasta paikasta peiton ja kantavuuden suhteen, sähkön ja verkkokaapelin saanti tukiasemalle, rajallinen tila toimintojen sijoittamisessa ja tietenkin turvallisuusnäkökulma”, Kokko sanoo.
Onnettomuustutkintakeskus kehottaakin kesän tapahtumajärjestäjiä huomioimaan järjestelyissä kokonaisturvallisuuden. Tapahtumajärjestäjän turvallisuuden hallintaan kuuluvat niin säätilan seuraaminen ja siihen reagointi kuin kyky ja mahdollisuus hallinnoida, päättää ja reagoida kaikkiin tapahtuma-alueella oleviin rakennelmiin liittyviin asioihin.
Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä tapahtumasta turvallisuustutkintaa. Selvitystyön raportti julkaistaan muutaman viikon kuluessa. 

Kymmenen vuotta sitten

Onnettomuustutkintakeskus tutki heinä-elokuussa 2010 tapahtuneiden syöksyvirtauksien isot tuhot ja niihin johtaneet syyt. Tuolloin syöksyvirtaukset aiheuttivat vahinkoa muun muassa partiolaisten Kilke-leirillä, Neste Oil Rallyssa, Hietasaaren leirintäalueella ja Sonisphere-festivaaleilla, jossa loukkaantui 40 ihmistä ja kahdesta vakavasti loukkaantuneesta toinen menehtyi myöhemmin.
Suurin osa henkilövahingoista aiheutui, kun myrskypuuskat lennättivät esineitä ja rakenteita, jotka osuivat ihmisiin. Onnettomuuksia sattui myös puiden kaatumisen ja ihmisten liukastumisten takia. Myös rajuilmojen jälkeen tehdyissä raivaus- ja korjaustöissä sattui muutamia henkilövahinkoja. Tapahtumajärjestäjien tulisikin varautua äkillisten ja kovien tuulien mahdollisuuteen, jotka ilmaantuessaan voivat rikkoa ja riepotella rakenteita.

Teksti Marko Partanen ja OTKES:n tiedote
Kuva OTKES

Lue lisää