Operatiivinen toiminta 22.12.2015

Etelä-Savo kaksivuorojärjestelmään – palomiehiltä jyrkkä vastustus

Työryhmä toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijana, kun arvioidaan pelastustoimen lainsäädäntöhankkeita ja toimialan ohjeistusta.

Työryhmä toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijana, kun arvioidaan pelastustoimen lainsäädäntöhankkeita ja toimialan ohjeistusta.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palomiehet siirtyvät ensi keväällä työskentelemään kaksivuorojärjestelmään entisen 24 tunnin työvuorojärjestelmän sijaan.

Näillä näkymin järjestelmä otetaan käyttöön toukokuun toinen päivä.

Laitoksen johdon mielestä uusi systeemi jopa parantaa työssäjaksamista, palomiehet itse ovat asiasta täysin eri mieltä.

Luottamusmies Vesa Olkkonen Mikkelin Vakinaiset Palomiehet ry:stä sanoo, että uutta järjestelmää vastustavat liki kaikki.

”Minulla ei ole tiedossa yhtäkään, joka suoraan kannattaisi tätä kaksivuorojärjestelmää”, hän sanoo.

Olkkosen mukaan järjestelmässä on lukuisia huonoja puolia, joista huonoin on työsidonnaisuus.

”Henkilöstö ei ymmärrä, mitä tällä saavutetaan. Se on kalliimpi kuin vuorokausijärjestelmä, eikä ole tietoa, millä tavalla voidaan tehostaa. Mitkä ovat ne tehtävät, mitä työnantaja haluaa teettää meillä enemmän?”

Työnantajan mukaan kaksivuorojärjestelmä lisää tehokasta työaikaa. Olkkosen mukaan näin on teoriassa, muttei käytännössä.

”Jos oltaisiin tehtaassa, niin kyllä varmasti lisäisi, mutta eihän tämä ole mikään teollisuuslaitos”, hän sanoo.

Hänen mukaansa työnantaja ei ole pyynnöistä huolimatta esittänyt henkilöstölle, millaista työtä he voisivat tehdä kaksivuorojärjestelmässä öisin.

”Sellaisia tehtäviä pelastuslaitoksella ei ole. Yöllä ei voida kouluttaa muita ihmisiä, ei tehdä palotarkastuksia, ei ole päätetyötäkään niin paljon. Huollot ja omat harjoitukset tehdään päiväsaikaan. Yöaikaan ei ole sellaisia tehtäviä, joihin tarvittaisiin lisätyötunteja.”
Olkkonen lisää, että uuden järjestelmän myötä myös palomiesten palkat tulevat laskemaan, kun haittalisät vähenevät. Välilliset kustannukset kuten lastenhoito- ja työmatkakustannukset puolestaan nousevat.

Olkkosen mukaan sitä, miten kaksivuorojärjestelmä konkreettisesti toteutuu, ei vielä ole kerrottu henkilöstölle.

Sanelupolitiikka hiertää

Olkkonen sanoo, että ilmapiiri pelastuslaitoksella on tällä hetkellä huono. Henkilöstöä kismittää myös se, kuinka uusi järjestelmä esitettiin heille.

”Sanelupolitiikka hiertää: henkilöstölle sanotaan, että nyt tehdään näin, eikä kysytä mielipidettä. Jos kuuntelee henkilöstöä, niin aika alamaissa ilmapiiri on tällä hetkellä. Saa nähdä kauan se kestää. Henkilöstön kesken ilmapiiri on hyvä, mutta johto ei joidenkin suosiossa ihan ole.”

Pelastusjohtaja Seppo Lokka luettelee monia syitä uudistuksen taustalla.

”Halutaan varmistaa työssäjaksaminen, halutaan tehollista työaikaa työvuoroon lisää ja henkilöstön osaamisen taso halutaan varmistaa, jotta koulutusta pystyttäisiin suunnittelemaan paremmin.”

Hän tiedostaa, että liki koko henkilöstö vastustaa uutta järjestelmää. Hän painottaa, että uusi järjestelmä voi olla jopa parempi kuin entinen.

”Henkilöstö toki kokee vuorokautisen järjestelmän hirmuisen hyvänä, mutta onko se lopulta hyvä? Se on kuitenkin pitkä työvuoro. Työkuormitusmittareiden valossa lyhyempi työaika on vähemmän kuormittava.”

Lokka painottaa, että muutos tehtiin henkilöstön vastustuksesta huolimatta siksi, että työnantajalla on vahva usko uuteen järjestelmään ja siihen, että se on lopulta myös työntekijöiden etu.

”Meillä on hirveän hyvät kokemukset kaksivuorojärjestelmästä. Päällystö ja ensihoitajat ovat jo kaksivuorojärjestelmässä. Jos se toimii näillä ryhmillä, miksei se toimi myös palomiehillä?”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuvat: Jussi Helttunen

Lue lisää