Operatiivinen toiminta 26.1.2017

Häkepäivystäjistä pulaa – puhelujen vastausviive kasvoi

Hätäkeskuslaitoksen palveluksessa työskentelee noin 600 henkilöä.

Hätäkeskuslaitoksen palveluksessa työskentelee noin 600 henkilöä.

Noin 92 prosenttia hätänumeroon soittaneista sai vastauksen alle 30 sekunnissa, selviää Hätäkeskuslaitoksen viime vuoden tilastoista. Vuonna 2015 vastaava luku oli 94 prosenttia ja 98 prosenttia vuonna 2014. Tulostavoitetta ei aivan saavutettu, sillä se oli 95 prosenttia.

”Hätänumeroon soittaneille vastaamisen nopeus on uuden vuositilaston mukaan laskenut edellisvuosiin nähden. Nopea vastausaika vuoden- ja vuorokauden ajasta riippumatta vaatii aina tietyn päivystäjämäärän, joka on meille tällä hetkellä iso haaste”, sanoo hätäkeskuspalveluiden johtaja Marko Nieminen.

”Tutkintokoulutus ei tuota niin paljon hätäkeskuspäivystäjiä kuin tarvitsisimme. Heikoin tilanne meillä on Vaasan hätäkeskuksessa, jossa kaikkia avoimia virkoja ei ole saatu täytettyä.”

Hätäkeskuslaitos otti vastaan yhteensä noin 2,7 miljoonaa hätäilmoitusta vuonna 2016.

Uuden vuositilaston mukaan hätäilmoitusten määrä on edelleen laskusuunnassa. Hätäkeskuslaitos otti viime vuonna vastaan yhteensä 2 665 000 hätäilmoitusta, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 2 700 000 ja vuonna 2014 ilmoitusmäärä oli 2 841 000.

300 ilmoitusta tunnissa

Kaikissa kuudessa hätäkeskuksessa otettiin vastaan siis keskimäärin hieman yli 7 000 hätäilmoitusta vuorokaudessa, mikä tarkoittaa reilua 300 ilmoitusta tunnissa.

”Hätäilmoitusten määrään vuositasolla vaikuttaa osittain kausivaihtelut. Esimerkiksi yksi iso syysmyrsky voi nostaa kokonaisilmoitusmäärää merkittävästikin. Laskevaa trendiä selittää myös omalta osaltaan hätäkeskukseen tulevien virheellisten ilmoitusten vähentyminen viimeisten viiden vuoden aikana”, kertoo Nieminen.

Vuonna 2016 hätäkeskuksissa otettiin vastaan yhteensä noin 581 000 virheellistä ilmoitusta, jotka eivät olisi kuuluneet hätäkeskuksen hoidettavaksi. Jokainen virheellinen yhteydenotto hätäkeskukseen voi viivästyttää oikean avuntarvitsijan palvelua.

”Nämä virheelliset yhteydenotot meille ovat pääasiassa vahinkosoittoja tai sellaisia, jossa ei ole kyse kiireellisestä hätätilanteesta, mutta kansalaisella ei ole ollut tietoa muusta auttavasta tahosta. Osa virheellisistä ilmoituksista on valitettavasti myös ilkivaltaisia, ja niistä teemme tarvittaessa tutkintapyynnön poliisille”, Nieminen huomauttaa.

Muille viranomaisille välitettiin vuonna 2016 yhteensä noin 1,2 miljoonaa tehtävää, mikä on 48 prosenttia kaikista Hätäkeskuslaitoksen vastaanottamista hätäilmoituksista.

Tehtävät jakautuivat seuraavasti eri viranomaisten kesken: terveystoimi 56 %, poliisitoimi 37 %, pelastustoimi 6 % ja sosiaalitoimi 1 %.

Lähde ja kuva: Hätäkeskuslaitos

Lue lisää