Operatiivinen toiminta 24.3.2022

Hätäkeskuslainsäädännön lakimuutosesitykset lausunnolle — tarkoitus selkeyttää ydintehtäviä

Tarkoitus on selkeyttää Hätäkeskuslaitoksen ydintehtäviä ja muita tehtäviä. Itse hätäkeskustoimintaan lainmuutoksilla ei ole vaikutusta.

Tarkoitus on selkeyttää Hätäkeskuslaitoksen ydintehtäviä ja muita tehtäviä. Itse hätäkeskustoimintaan lainmuutoksilla ei ole vaikutusta.

Esitysluonnos hätäkeskuslainsäädännön muutoksista on nyt lausunnolla. Lakimuutokset koskevat lakia hätäkeskustoiminnasta ja siihen liittyviä lakeja.

Sisäministeriön mukaan esityksellä selkeytettäisiin Hätäkeskuslaitoksen ydintehtäviä ja muita tehtäviä. Itse hätäkeskustoimintaan lainmuutoksilla ei ole vaikutusta.

”Lainmuutosten ei konkreettisesti pitäisi vaikuttaa hätäkeskustoimintaan lainkaan”, sanoo hätäkeskusylitarkastaja Juha-Veli Frantti.

Sisäministeriö tiedotti, että esitysluonnokseen sisältyvän konsulipalvelulain mukaan Hätäkeskuslaitos voisi avustaa ulkoasianhallintoa avustavissa asiakaspalvelutehtävissä. Turvallisuustutkintalain muutosesityksen mukaan Hätäkeskuslaitos voisi avustaa Onnettomuustutkintakeskusta ilmoitusten vastaanottamisessa.

Lisäksi esityksellä muutettaisiin hätäkeskustoimintaa koskevat säännökset henkilötietojen käsittelystä vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimisi jatkossa poliisin tietojen osalta Poliisihallitus, sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen osalta hyvinvointialue, Helsingin kaupunki ja HUS -yhtymä, pelastustoimen tietojen osalta hyvinvointialue ja Helsingin kaupunki sekä Rajavartiolaitoksen tietojen osalta Rajavartiolaitoksen esikunta. Hätäkeskuslaitos vastaisi henkilötietojen käsittelystä omien tehtäviensä osalta.  

”Tulevaisuudessa toimialat siis itse vastaisivat tästä tehtävästä”, Frantti sanoo.

Sisäministeriön mukaan esityksellä täsmennettäisiin myös viranomaisten tiedonsaantioikeuksia ja tietojen käsittelyä muussa kuin alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Esityksellä poistettaisiin myös päällekkäisyydet julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain kanssa ja tehtäisiin joitakin teknisiä muutoksia. 

Frantin mukaan on tavallista, että lainsäädäntöä tarkennetaan silloin, kun EU:sta tulee direktiivejä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön yläpuolella. Hän sanoo, että kyse on lähinnä teknisistä muutoksista, jotka eivät vaikuta operatiiviseen työhön.

Lakiluonnoksen lausuntokierros kestää 13. toukokuuta asti. Ehdotetut muutokset tulisivat voimaan porrastetusti vuosina 2023 ja 2024.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Hätäkeskuslaitos

Lue lisää