Operatiivinen toiminta 30.9.2019

Hätäkeskuslaitoksen johtajan virkaa haki 15 henkilöä

Hätäkeskuslaitoksen palveluksessa työskentelee noin 600 henkilöä.

Hätäkeskuslaitoksen palveluksessa työskentelee noin 600 henkilöä.

Hätäkeskuslaitoksen johtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 15 henkilöä, joista kaksi ei halunnut nimeään julkisuuteen. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi 1. marraskuuta lukien ja se voidaan sijoittaa joko Poriin tai Keravalle.

Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Juha Hakola, hallintotieteiden maisteri
Jyrki Heinonen, valtiotieteiden maisteri
Samppa Holopainen, oikeustieteen lisensiaatti
Anssi Kuusela, upseerin ylempi korkeakoulututkinto
Teemu Lehti, hallintotieteiden maisteri
Piotr Marko Lehtonen, Master of Business Administration
Mikko Martiskainen, sotatieteiden maisteri
Mikko Masalin, oikeustieteen maisteri
Juha Nieminen, valtiotieteiden maisteri
Marko Nieminen, upseerin ylempi korkeakoulututkinto
Mari Seppänen, terveystieteiden maisteri
Mikko Soikkeli, yleisesikuntaupseeri
Taito Vainio, diplomi-insinööri

Hätäkeskuslaitoksen johtaja vastaa Hätäkeskuslaitoksen toiminnan tuloksellisuudesta ja laitokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen tehtävänään on mm. vastata Hätäkeskuslaitoksen hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, yleisestä ohjaamisesta ja talousarviolainsäädännössä säädetyistä tehtävistä.

Hätäkeskuslaitos on sisäministeriön alainen valtakunnallinen virasto, jonka toimipisteet sijaitsevat Keravalla, Turussa, Porissa, Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa. Virasto tuottaa hätäkeskuspalveluita pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimelle sekä Rajavartiolaitokselle. Hätäkeskuslaitoksen johtajan alaisuudessa toimii kolme osastoa; ohjaus ja ennakointi, hätäkeskuspalvelut sekä tekniset palvelut. Hätäkeskuslaitoksen palveluksessa työskentelee noin 600 henkilöä.

Lähde: Sisäministeriö

Kuva: Hätäkeskuslaitos

Lue lisää