Operatiivinen toiminta 6.2.2019

Kainuussa tekeillä 3D-sovellus automaattisen hälytyksen paikantamiseen

Videon, kuvien ja datan siirto laajakaistaan siirryttäessä mahdollistuu arviolta vuonna 2022.

Videon, kuvien ja datan siirto laajakaistaan siirryttäessä mahdollistuu arviolta vuonna 2022.

Kainuussa kehitetään toimintaa automaattisissa palohälytystilanteissa. Nykyteknologian avulla luodaan pelastushenkilökunnalle reaaliaikainen tilannekuva hälytyksen tarkasta sijainnista, olosuhteista sekä mahdollisten pelastettavien sijainnista ja määrästä jo ennen kohteelle saapumista.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja Kajaanin kaupunki saivat Horisontti 2020 -hankerahoitusta liki 500 000 euroa visuaalisen 3D-sovelluksen toteuttamiseksi pelastustoimien tehostamiseen. Tahot tiedottivat asiasta 2. helmikuuta.

Kainuuseen on annettu merkittävä vastuu hankkeessa: hanke sisältää kolme käytännön toteutusta, pilottia, joista yksi hoidetaan täysin Kajaanissa. Pilotissa luodaan prototyyppi visuaalisesta 3D-sovelluksesta, joka toimii apuna pelastustoimien tehostamisessa.

Reaaliaikainen tilannekuva

Automaatin antamia palohälytyksiä Kainuun pelastuslaitoksella on vuosittain noin 200–270 kappaletta, joka on noin 12 prosenttia kaikista pelastustoimen tehtävistä.

Ensimmäisen pelastusyksikön tehtävänä automaattisessa palohälytystehtävässä on mennä ensimmäisenä paloilmoitinkeskukselle, josta saadaan tarvittavat tiedot hälytyksen antaneesta ilmaisimesta.

Tämän jälkeen pelastusyksikön tehtävänä on paikantaa rakennuksesta hälyttänyt ilmaisin ja ryhtyä tarvittaviin toimiin kuten esimerkiksi sammuttamiseen, evakuointiin tai todeta tilanteen olleen vikahälytys ja palauttaa ilmoitinlaite takaisin toimintakuntoon. Riippuen rakennuksen koosta ja paloilmoittimen rakenteellisista seikoista, paikantamiseen ja hälyttäneen tilan saavuttamiseen voi kulua aikaa useita minuutteja.

Hanke vastaa tähän haasteeseen.

Pelastusoperaation nopeampi aloitus

Hankkeessa luodaan prototyyppi järjestelmästä, joka heti palohälytyksen käynnistyttyä opastaa pelastushenkilöstön optimaalisinta reittiä kohteen hälyttävään tilaan ja samalla antaa tietoa kohteella oleskelevista henkilöistä.

Tämä toteutetaan luomalla digitaaliselle alustalle 3D- tai 2D-pohjakuva rakennuksista sekä tietoa sensorijärjestelmästä ja rakennusautomaatiosta. Järjestelmän avulla pelastushenkilöstöllä on jo liikkeelle lähtiessä nykyistä kattavampi tilannekuva, jota he voivat tarkastella esimerkiksi tietokoneella tai älylaitteella.

”Tämän kaltaisella järjestelmällä mahdollistetaan entistä nopeampi ja tarkempi pelastusoperaation aloitus heti kun saavutaan kohteeseen”, kertoo riskienhallintapäällikkö Janne Heikkinen Kainuun pelastuslaitokselta.

Prototyypin kehitys ei vaikuta hälytyskeskuksen kautta kulkeviin hälytysviesteihin vaan toimii jo olemassa olevien järjestelmien rinnalla.

”Mikäli prototyyppi osoittautuu toimivaksi ja hyödynnettäväksi myös vanhempien järjestelmien kanssa, se on mahdollista levittää myös muillekin pelastustoimialueille”, kertoo Janne Heikkinen.

Lähde: Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää