Operatiivinen toiminta 26.5.2016

Kymenlaaksossa on deffa pian jokaisessa autossa

Palomies-ensihoitaja Aki Viipuri jalkauttaa defibrillaattorit Kymenlaaksoon opinnäytetyönään. Vieressä  palomestari Toni Kuoppamäki, joka oli deffakoulutuksessa maanantaina.

Palomies-ensihoitaja Aki Viipuri jalkauttaa defibrillaattorit Kymenlaaksoon opinnäytetyönään. Vieressä palomestari Toni Kuoppamäki, joka oli deffakoulutuksessa maanantaina.

Pian Kymenlaakson pelastuslaitoksen kaikissa ajoneuvoissa on defibrillaattori. Ajoneuvot aiotaan varustaa maallikkodefibrillaattoreilla, ja laitoksen työntekijät koulutetaan niiden käyttöön.

Tavoite on parantaa Kymenlaakson asukkaiden selviytymistä kammiovärinästä johtuvissa sydänpysähdyksissä. Hälytyksen sattuessa kuka tahansa potilasta lähinnä oleva pelastuslaitoksen ajoneuvolla liikkuva henkilö voi aloittaa elvytyksen jo ennen varsinaisten ensihoitajien saapumista paikalle.

”Ajoneuvot liikkuvat ympäri aluetta etenkin virka-ajalla ja osa myös sen jälkeen. Näin myös haja-asutusalueet ovat nopeammin avun saavutettavissa”, projektin vetäjä, palomies-ensihoitaja Aki Viipuri kertoo.

Viipuri jalkauttaa defibrillaarit opinnäytetyönään. Hän opiskelee Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ensihoidon johtamisen ja kehittämisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Tarkoitus on pikku hiljaa lisätä liikkuvien defibrillaattorien määrää niin, että niiden määrä alueella tuplaantuu alkusyksyyn mennessä.

Lue lisää projektista Pelastustiedosta 4-5, joka ilmestyy 29. kesäkuuta!

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää