Operatiivinen toiminta 7.9.2022

Päivälähdöt ovat paikallinen ongelma – peruspalvelujen arviointi nosti jälleen esille pelastustoimea pitkään vaivanneen ongelman

"Pelastustoiminnan johtamisen ja koko hälytystehtävän onnistuneen hoitamisen kannalta ensimmäisillä minuuteilla on merkitystä."

Aluehallintovirastojen tekemässä peruspalvelujen arvioinnissa nousi esille pelastustoimea jo pitkään vaivannut ongelma henkilövahvuus- ja toimintavalmiuspuutteista hälytysten päivälähdöissä.

Peruspalvelujen arvioinnissa tutkittiin, onko vuorokaudenajalla vaikutusta pelastustoimen palveluiden tuottamiseen ja selvitettiin, onko pelastustoimessa päivälähtöihin liittyviä ongelmia. Arvioinnissa havaittiin, että pelastuslaitosten välillä on jonkin verran eroja päivälähdöissä sekä henkilöstövahvuuksien että toimintavalmiusaikojen osalta. Valtakunnallista tarkastelua tarkemmissa tilastoissa havaittiin merkittäviä paikallisia eroja päivälähdöissä.

”Tämä koskettaa jollakin tavalla kaikkia pelastuslaitoksia, vaikka ongelma koskettaa harvaan asuttuja alueita. Näyttääkin sille, että meille on muodostumassa kahden tason pelastustoimen palvelut”, johtaja Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirastosta sanoo.

Arviointi osoitti myös, että ongelma voi olla hyvinkin paikallinen, kun sitä tehtiin postinumeroalueittain.

”Joillakin yksittäisillä alueilla ongelma voi olla hyvinkin paha, vaikka se koko alueella ei niin suuresti näyttäytyisikään.”

Viime perjantaina Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella Kärsämäellä syntyi tilanne, jossa tulipalon sammuttamiseen ei saatu liikkeelle lähimmän palokunnan eli Kärsämäen VPK:n yksiköitä.

”Samanlaisia tilanteita voi syntyä muuallakin”, Horelli sanoo.

Yksi ratkaisu tilanteeseen voisivat olla Horellin mielestä päiväpalomiehet, joita on päiväsajalle palkattu paloasemille, kuten Paimioon.

”Joustavia ratkaisuja tarvitaan tilanteiden hoitamiseksi.”

”Hälytysvastetta voidaan täydentää myös tukiyksiköillä, joissa myös toimintavalmiusohjeen mukainen aika ja minimivahvuudet täyttyvät.”

Horelli huomauttaa, että päivälähdöissä on ongelmia myös kaupunkien ympäryskunnissa, joista käydään töissä kaupunkikeskustoissa. Sopimuspalokunnissa toimivat työskentelevät myös sellaisissa töissä, joista työnantajat eivät päästä työaikana lähtemään hälytyksiin.

Hälytysvastetta täydentää tukiyksiköillä, mutta kuitenkin niin, että toimintavalmiusaika ja minimivahvuudet täyttyvät.

Työssäkäyntialueilla päivälähtö on ongelma ympäryskunnissa, josta käydään töissä kaupunkikeskustoissa.

Myöskään kaikista töistä työnantajat eivät päästä lähtemään päiväaikaan hälytyksiin. Toisaalta tarvitaan myös enemmän väkeä sopimuspalokuntiin, jotta on riittävästi väkeä osallistumaan tehtäviin.

Peruspalvelujen arvioinnin johtopäätöksenä suositellaan, että pelastuslaitokset tarkastelisivat paikallisella tasolla pelastustoimen päivälähtöihin liittyviä kysymyksiä ja etsisivät tarvittaessa ratkaisuja.

Päivälähdöillä tarkoitetaan arkisin kello 6-16 välillä tapahtuneita kiireellisiä pelastustoimen tehtäviä.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Pelastustiedon arkisto

Lue lisää