Operatiivinen toiminta 10.1.2020
Facebook (22)

Palopaikan raivaustyö voi vaikeuttaa poliisin tutkintaa ja tuhota todisteita

Raivaustyö voi vaikeuttaa poliisin tapahtumapaikan tutkintaa. Arkistokuva: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos.

Raivaustyö voi vaikeuttaa poliisin tapahtumapaikan tutkintaa. Arkistokuva: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos.

Pelastustoimi ei huomioi riittävästi poliisin tavoitteita sammutus- ja raivaustyössä, kirjoittaa poliisi, palomies-ensihoitaja Martti Nikunoja artikkelissaan. Poliisin ja pelastustoimen säröilevä yhteistyö maksaa vakuutusyhtiöille miljoonia.

Lue täältä Nikunojan teksti.

Nikunoja tarkasteli vuonna 2019 valmistuneessa Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyössään pelastustoimen sammutus- ja raivaustyötä poliisin tutkinnan näkökulmasta.

Yli 40 prosenttiin rakennuspaloista liittyy ihmisen tuottamuksellinen teko tai laiminlyönti, joka täyttää mahdollisesti jonkin rikoslain tai muun lain tunnusmerkistön. Tulella tehdyistä tuhotyörikoksista poliisi pystyy kuitenkin selvittämään vain noin 30 prosenttia.

Nikunojan hypoteeseja ovat muun muassa, että pelastustoimen suorittamassa pelastus-, sammutus- ja raivaustyössä tuhoutuu mahdollisia rikokseen liittyviä todisteita. Lisäksi pelastusviranomaiset tiedostamattaan muuttavat tapahtumapaikkaa tarpeettomasti ja vaikeuttavat siten poliisin tutkintaa.

Ylimitoitettua raivaustyötä

Nikunoja kirjoittaa muun muassa raivaustekniikasta. Hänen mukaansa ”palomiehet ajattelevat tapahtumia oman ammatillisen minäkuvansa sekä saamansa koulutuksen kautta. He näkevät tulipalon nimenomaan tulipalona, sen ilmiönä sekä omalle alalleen tyypillisten toimenpiteiden kohteena. Palomiehet eivät näe tapahtumapaikkaa mahdollisena rikospaikkana eivätkä myöskään tästä syystä osaa ottaa huomioon poliisin toiminnan tavoitteita.”

”Jos palomiehet ymmärtäisivät, että raivaustyö vaikeuttaa poliisin tapahtumapaikan tutkintaa, he varmasti tekisivät arvopunnintaa pelastustoimen ja poliisin tavoitteiden välillä. Valitettavasti poliisi pitää usein palomiesten suorittamaa raivaustyötä harkitsemattomana ja ylimitoitettuna, ja sen haittaavan poliisin tutkintaa”, Nikunoja kirjoittaa.

Artikkelissaan Nikunoja käsittelee myös palokoiran käytön huomioimista, kontaminaatiota ja autenttisuutta, video- ja valokuvaamista, viestintää sekä sisäistä turvallisuutta yhteisenä tavoitteena. Hänen mukaansa esimerkiksi harkitsematon moottorisahan käyttö raivauksessa vaikeuttaa palokoiran työtä. Tilassa turhaan liikuskelevat palomiehet taas saattavat tahattomasti siirtää poliisille tärkeitä teknisiä näytteitä.

Lue artikkeli täältä.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 

Lue lisää