Operatiivinen toiminta 1.9.2020

Savusukelluksen osaamiskyselyyn huimat 1635 vastausta – osallistu ilmaisiin koulutuksiin webinaarisarjana

Täydentävien sammutusmenetelmien kurssilla maaliskuussa 2020 käytettiin muun muassa Cobra-sammutinleikkuria.

Täydentävien sammutusmenetelmien kurssilla maaliskuussa 2020 käytettiin muun muassa Cobra-sammutinleikkuria.

Savusukelluksen kehittäminen Suomessa -hankkeen kyselyyn vastasi peräti 1635 pelastusalan henkilöä. Päätoimisia oli näistä 31 ja sopimushenkilöitä 69 prosenttia. Tulokset antavat hyvän pohjan kehittää yhdessä savusukelluskoulutusta, -tekniikoita ja -osaamista. Syyskuussa kannattaa osallistua ilmaisiin webinaareihin.

”Osaamiskysely oli menestys! Koronaepidemian vuoksi huhtikuinen savusukellusosaamisen kehittämisseminaari yhdessä Suomen Palopäällystöliiton kanssa siirrettiin syksylle, ja se järjestetään nyt syyskuussa etänä neljänä tiistaina webinaarien sarjana”, kertoo suunnittelija Ville Ala-Kokko Pelastusopistolta.

Kyselyyn vastanneiden työkokemus pelastusalalla. Graafit: Pelastusopisto.

Pelastusopisto sai kesäkuussa 2019 aloitetulle hankkeelle erityisavustuksen Palosuojelurahastolta. Tuloksia hyödynnetään muun muassa sopimushenkilöstön savusukelluskurssin sisällössä, uudistettavassa savusukellusoppaassa ja savusukellusosaamisen kehittämistä tukevissa koulutusvideoissa.

”Videoita on valmiina jo nelisenkymmentä ja elokuun alussa kuvasimme kymmenkunta lisää. Pelastusopisto käytti näissä ammattikuvaajaa. Savusukellustekniikka hahmottuu hyvin dronella kuvattuna. Videot ovat noin kaksiminuuttisia ja niissä on selostus, jotta voi keskittyä itse tapahtumaan”, Ala-Kokko kertoo.

Savusukellus osuu harvoin kohdalle

Kyselyn tuloksia käydään tarkemmin läpi webinaareissa, mutta muutamia yllättäviä havaintoja voi nostaa esiin. Valtakunnallisia eroja ei tässä kyselyssä analysoitu.

”Yksi kysymys koski savusukellus- ja sammutustekniikan harjoittelua hoitolaitoksessa koko työuran aikana – ei siis tutustumiskäyntejä. Päätoimisesta henkilöstöstä 64 prosenttia ei ollut harjoitellut kertaakaan, sopimushenkilöstöllä luku oli 72 prosenttia. Osaamispuute tunnistetaan ja tavoite onkin herättää keskustelua. Yhteistyötä hoitolaitosten ja muiden erityiskohteiden kanssa pitää lisätä. Juuri näissä on eniten evakuoinnin aikana apuna tarvitsevia. Myös evakuointilakana oli joillekin aivan uusi asia.”

Savusukellukset hälytystehtävällä 12 viime kuukauden aikana.

Kysyttiin myös ”Montako kertaa olet savusukeltanut hälytystehtävällä viimeisen kuluneen 12 kuukauden aikana”? Savusukellustehtäviä sattuu kohdalle harvoin. 24 prosenttia päätoimisista ei ollut savusukeltanut keikalla kertaakaan tänä aikana, sopimushenkilöstöllä luku oli 43 prosenttia savusukelluskoulutetuista ja -kelpoisista. Tämä ei sinänsä yllättänyt, mutta nyt on myös tilastotietoa. Näitäkin faktoja tuodaan webinaareissa esiin”, Ala-Kokko lupaa.

Lisää harjoituksia ja monipuolisuutta

Kolme vuotuista pakollista savusukellusharjoitusta täyttyy 85 prosentilla savusukelluskelpoisista. Vastauksissa kommentoitiin, että määrä ei riitä tehokkaan ja turvallisen savusukellustoiminnan saavuttamiseksi. Harjoitusten monipuolisuutta ja laatua tulee kehittää, samoin harjoitella enemmän erityiskohteissa.

Enemmän harjoituksia. Pakolliset vuoden harjoitukset eivät mielestäni riitä pitämään yllä hyvää osaamista. Harjoituksia missä tulisi näitä harvinaisempia tilanteita: hallipalo, erityiskohteet, pitkä sukellus, potilaan evakuointi, hätätilanteet (laitevika, poistuminen palavasta tilasta), suihkuputken käyttäminen ja savutuuletus. Etsintämenetelmien kertaus savusukeltamisessa

Moni toivoi myös paineilmahengityslaitteen käyttöharjoituksia. ”Harjoittelua tulisi lisätä nykyisestä. Pelkillä velvoiteharjoituksilla ei saada riittävää osaamista. Sopimuspuolella kun ei ole vakiintuneita työpareja, on haastavaa lähteä savusukeltamaan, kun parin osaamisessa ja kokemuksessa oikeissa tilanteissa suuria eroja. Erot osaamisessa voivat vaarantaa parin turvallisuuden.”

Savusukelluksesta pidättäytymistä ja vaihtoehtona muita sammutusmenetelmiä kommentoitiin muun muassa seuraavasti: ”Myös pohdittava onko savusukellus aina se järkevin vaihtoehto vai voidaanko tehokkaasti sammuttaa ulkoapäin (esim. Cobra, fognail tms.) Miksi altistetaan palomiehiä jos esim. talo tullaan kuitenkin menettämään tai on olemassa vaihtoehto sisältä sammuttamiselle.”, ”Savusukellus minimiin, vain ihmishenkien pelastukseen. Muut korvaavin menetelmin.

Paineilmahengityslaitteessa toimintahäiriö – koulutusvideo opastaa

”Tietyt asiat osataan todella hyvin. Kyselyn mukaan harjoituksia ja tietoa tarvitaan kuitenkin enemmän vaikkapa suojaparin toiminnasta – niin päätoimisen kuin sopimushenkilöstön osalta. Esimerkiksi miten toimia, jos pitää pelastaa sortuman alle tai puristuksiin jäänyt savusukeltaja? Kehittämistä on myös osaamisessa, miten pitää toimia, jos paineilmahengityslaitteeseen tulee toimintahäiriö kesken savusukelluksen. Tästäkin olemme tehneet koulutusvideon.”

Useimmin käytetty savusukellustekniikka hälytystehtävissä.

Ala-Kokon mukaan ei ole savusukellusta ilman sammutustekniikkaa. Yliopettaja Ismo Huttu puhuu täydentävien sammutusmenetelmien mahdollisuuksista toisena webinaaripäivänä. Tätä päivää on turvallinen, vähemmän altistava, tehokas ja nopea savusukeltaminen – jos edes tarvitsee savusukeltaa.

”Savusukelluskoulutukseen liittyviä oppimateriaaleja uudistetaan vastaamaan tämän hetken savusukellustekniikkaa. Kentällä ja koulutuksessakin on sokkosukeltamisen sijaan yleistynyt lämpökameran käyttö. Pelastusopistolla on hankkeen tiimoilta yhdessä pyritty kehittämään lämpökamerasukellustekniikkaa yhdessä opettajien Teemu Pietilän ja Ismo Hutun kanssa. Kymmenen viime vuoden aikana lämpökamerat ovat yleistyneet. Niitä osataan jo hyödyntää hyvin”, Ala-Kokko kuvailee.

Katso myös koulutusvideo lämpökamerasukelluksesta.

Teksti ja kuva: Kimmo Kaisto

 

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihin!

Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa -hanke tarjoaa maksutonta savusukelluskoulutusta neljänä tiistaina syyskuussa. Koulutukset toteutetaan Teams-webinaarisarjana ja tilaisuudet pidetään aina tiistaisin klo 9–11 ja 18–20. Päivän aikana järjestetään kaksi samansisältöistä tilaisuutta.

Webinaarien tavoitteena on kehittää yhdessä savusukelluskoulutusta, -tekniikoita ja -osaamista. Osallistujat pääsevät vaikuttamaan savusukelluksen kehittämiseen. Webinaareihin osallistuvien on mahdollista jatkaa aiheeseen liittyvää keskustelua ja kehittämistä niiden välissä ja jälkeen Teams-keskustelukanavalla.

Ensimmäisessä webinaarissa käydään läpi alkuvuodesta tehdyn savusukellus- ja sammutustekniikan osaamiskyselyn tuloksia. Koulutus soveltuu erinomaisesti pelastuslaitosten normaaliin harjoitustoimintaan. Iltakoulutusta voi suoraan hyödyntää palokuntien viikkoharjoitustoiminnassa. Tilaisuudet tallennetaan ja ne voi katsoa myöhemmin.

Aikataulut ja ohjelma:

Ti 1.9. Savusukellus- ja sammutustekniikan osaamiskartoituskyselyn tulokset
Helmikuussa toteutetun kyselyn tulokset. Mitä osataan? Missä asioissa on kehittämisen varaa?

 Ti 8.9. Savusukellustekniikka 2020-luvulla
Mitä on lämpökamerasukellus? Mitä tarkoittaa vähemmän altistava savusukellustekniikka?Onko uusista täydentävistä sammutustekniikoista perinteisen pienpisarasammutuksen haastajiksi? Vierailijana yliopettaja Ismo Huttu Pelastusopistosta.

 Ti 15.9. Savusukeltajan fyysisen toimintakyvyn vaatimukset ja testaus, savusukellustehtävien jakaminen perus- ja vaativiin savusukellustehtäviin
Mikä on savusukellusta edellyttävä perus- ja mikä vaativa tehtävä? Millainen fyysinen toimintakykyvaatimus eri tehtäviin vaaditaan? Miten savusukeltajan testausta kehitetään?  Vierailijana vanhempi tutkija Sirpa Lusa Työterveyslaitokselta.

 Ti 22.9. Savusukelluskoulutuksen ja -harjoitusten kehittäminen
Millainen on laadukas savusukellusharjoitus? Miten savusukelluskoulutus uusiutuu niin pelastaja- kuin sopimushenkilöstön koulutuksessa?

Ilmoittaudu mukaan linkistä: https://www.pelastusopisto.fi/kurssi/2020/savusukellusosaamisen-kehittamisseminaari/

Lue lisää